Zrozumieć historię jako historie i wydarzenia

W kole życia każdy człowiek, zarówno indywidualnie, jak i jako istota społeczna, ma przeszłość, która nie jest wymazana przez czas. Te wydarzenia nie zawsze są zgorzkniałe lub szczęśliwe. Jednak przeszłość może być także motywacją, a także cenną i pożyteczną lekcją dla społeczności. W rezultacie wiele z nich zostało przesłanych z powrotem jako część przypomnienia, aby nie zostały zapomniane. Krótko mówiąc, historia jako opowieść.

Może studiowałeś lekcje historii, ale czy wiesz, że przeszłe wydarzenia są częścią historii? Ciekawe, prawda? Aby to zrozumieć, przejdźmy do dyskusji!

Historia jako opowieść

Historia jako opowieść to wydarzenie historyczne z przeszłości opowiedziane w formie danych historycznych. Dane mogą opierać się na źródłach pisanych, wspomnieniach sprawców, wiadomościach medialnych i innych źródłach. Narracja historyczna jest otwarta na subiektywny element narratora, chociaż nadal należy brać pod uwagę element obiektywny.

Jeden z przykładów: historia wojny koreańskiej opowiedziana przez stronę południowokoreańską z pewnością będzie się różnić od tej, którą opowiedziała strona północnokoreańska. Każda ze stron ma własną interpretację tych samych faktów.

Historia jako opowieść pojawia się w formie interesującej narracji lub opowieści. W tym przypadku prawda historyczna jako opowieść musi znajdować się pośrodku między obiektywnością a subiektywnością, aby nie była zbyt obiektywna ani subiektywna. Jeśli kładzie się nacisk na obiektywność, historia nie jest już opowieścią, ale sprawozdaniem z faktów wydarzeń, podobnie, jeśli zostanie wysunięta subiektywność, historia zmieni się w legendę.

(Przeczytaj także: Historia jako nauka)

Celem przedstawiania historii jako opowieści jest między innymi nadanie historii aktualności, poszanowanie historii jako elementu wspierającego integralność tożsamości narodowej oraz uczynienie historii wspólnym doświadczeniem dla lepszego życia.

Historia jako wydarzenie

Co oznacza historia jako wydarzenie? Historia jako wydarzenie jest rzeczywistością, która kiedyś się wydarzyła i nie może się powtórzyć. Może się zdarzyć, że istnieją podobne wydarzenia, ale nadal będą się różnić w kontekście przestrzennym i czasowym. Na przykład wydarzenia rewolucji francuskiej z 1789 r. Były decydującym momentem dla powstania Republiki Francuskiej opartej na wolności, równości i braterstwie.

Jednak nie wszystkie wydarzenia z przeszłości można sklasyfikować jako wydarzenia historyczne, ponieważ istnieją trzy kategorie, które muszą zostać spełnione, aby zdarzenie zostało zapisane jako historia, a mianowicie:

  • Wyjątkowe wydarzenie ma swoją wyjątkowość, której nie można znaleźć w innych wydarzeniach.
  • Ma duży wpływ, wydarzenie ma duży wpływ na styl życia grupy zarówno w kraju, jak i na świecie.
  • Oznacza to, że wydarzenie ma wartość i korzyści dla życia grupy w przyszłości, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Najnowsze posty