Definicja i typy porównań

Badanie porównań lub współczynników lub innych typów porównań jest bardzo ważne w matematyce. Podobnie w życiu codziennym nie można go oddzielić od ratio (ratio). Mówi się, że istnieje porównanie lub stosunek, gdy istnieją dwa lub więcej takich samych elementów w różnych ilościach, dzięki czemu można je wykorzystać jako punkt odniesienia w porównaniu.

Porównanie to najprostsza forma ułamka. Porównanie można zapisać jako „a: b” lub „a / b”. Dlatego właściwości ułamków odnoszą się również do porównań. Można zatem stwierdzić, że przy określaniu porównania należy wziąć pod uwagę kilka warunków, a mianowicie:

  • Musi mieć ten sam rozmiar
  • Wyrażając porównania, nie trzeba wspominać o jednym
  • Współczynnik nie zmieni wartości, jeśli zostanie podzielony lub pomnożony przez tę samą liczbę
  • Porównanie można uprościć w taki sam sposób, jak ułamek

Abyś mógł lepiej zrozumieć, użyjemy przykładu przypadku, aby to wyjaśnić. Na przykład biblioteka ma 30 stołów i 60 krzeseł. Powiedz mi, jaki jest stosunek?

Rozwiązanie:

Ilość stołów = 30 sztuk

Liczba krzeseł = 60 sztuk

Możliwe porównania są następujące:

  1. Stosunek ilości stolików do ilości krzeseł: 30:60 upraszcza się do 1: 2 (obie liczby podzielone przez 30)
  2. Stosunek liczby krzeseł do liczby stołów: 60:30 upraszcza się do 2: 1 (obie liczby podzielone przez 30).

(Przeczytaj także: Co to jest indukcja matematyczna?)

Oprócz warunków, które należy wziąć pod uwagę, porównania dzielą się również na kilka typów. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje porównań, a mianowicie porównanie wartości i porównanie wartości zwrotów.

Wartość porównania

Porównanie wartości to porównanie między dwiema lub więcej wielkościami, w których zmienna rośnie, a następnie rosną również inne zmienne lub odwrotnie. Aby obliczyć stosunek wartości, można to zrobić w następujący sposób:

  • Wartość jednostkową można wyrazić w postaci a / b x p, jeśli np. A to cena towaru, b to liczba zamówionych pozycji, a p to liczba znanych towarów.
  • Równoważne porównania można również wyrazić w postaci a: b = c: d lub a / b = c / d

Z tej formy porównania można je połączyć w następujące

a: b = c: d lub a / b = c / d, a następnie a x d = b x c

To porównanie wartości można wdrożyć w kilku przypadkach, takich jak: Porównanie odległości przebytej przez pojazd z ilością zużytego paliwa, Porównanie ceny towaru z liczbą zakupionych pozycji, Porównanie ilości surowców do wykonania ciasto z liczbą ciast, które chcesz upiec.

Odwrotne porównanie wartości

Odwrotne porównanie wartości to stosunek między dwiema wielkościami, w których zmienna rośnie, a następnie inne zmienne maleją lub odwrotnie. Przykłady odwrotnych porównań wartości to stosunek prędkości pojazdu do czasu podróży, stosunek dostaw żywności do liczby zwierząt gospodarskich, stosunek długości pracy do liczby pracowników.

Stosunek wartości odwróconej można określić jako a: b jest odwrotnie proporcjonalny do ceny p: q lub można go zapisać w następujący sposób: a: b = (1 / p): (1 / q)) = q: p to axp = bxq

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found