Zapoznaj się z zasadami i obowiązkami Urzędu Nadzoru Finansowego

Urząd Nadzoru Finansowego (OJK) jest instytucją państwową utworzoną na podstawie ustawy nr. 21 z 2011 r. OJK prowadzi zintegrowany system regulacyjno-nadzorczy dla wszystkich działań w zakresie bankowych usług finansowych, rynku kapitałowego oraz sektora pozabankowych usług finansowych, takich jak ubezpieczenia, fundusze emerytalne, instytucje finansowe i inne.

Motywacją Urzędu Nadzoru Finansowego była potrzeba restrukturyzacji instytucji pełniących funkcje regulacyjne i nadzorcze w sektorze usług finansowych. Powstanie OJK opierało się na różnych czynnikach, takich jak mandat prawa, rozwój branży finansowej, konglomeracja i złożoność instytucji finansowych, a także ochrona konsumentów.

Istnieje kilka celów związanych z utworzeniem OJK, wśród nich jest realizacja działań finansowych, które są prowadzone w sposób uczciwy, przejrzysty i odpowiedzialny. Ponadto OJK ma również na celu zorganizowanie systemu finansowego, który rośnie w sposób zrównoważony i stabilny. Wreszcie, oczekuje się, że OJK będzie w stanie chronić interesy konsumentów i społeczeństwa.

OJK

OJK ma za zadanie regulować i nadzorować różne strony i czynności. Po pierwsze, Financial Services Authority reguluje i nadzoruje działalność w zakresie usług finansowych w sektorze bankowym, działalność w zakresie usług finansowych w sektorze rynku kapitałowego, a także działalność w zakresie usług finansowych w sektorze ubezpieczeniowym, funduszach emerytalnych, instytucjach finansowych i innych instytucjach usług finansowych.

Zasady OJK

Wykonując swoje obowiązki, OJK kieruje się kilkoma zasadami, których należy przestrzegać. Pierwsza to zasada niezależności. Oznacza to, że OJK musi być niezależne w podejmowaniu decyzji i realizacji swoich funkcji, obowiązków i uprawnień zgodnie z regulacjami ustawowymi.

Druga to zasada pewności prawa. Oznacza to, że zgodnie z zasadą prawa OJK, które działa na świecie, nadaje priorytet prawodawstwu i sprawiedliwości w swoich politykach wdrażania. Trzecia to zasada interesu publicznego. Zasada ta chroni i chroni interesy konsumentów i społeczeństwa oraz wspiera ogólny dobrobyt.

Czwarta to zasada otwartości. Oznacza to, że OJK otwiera społeczeństwu prawo do otrzymywania prawidłowych, uczciwych i niedyskryminujących informacji przy jego wdrażaniu. Piąta to zasada profesjonalizmu. W tym przypadku OJK stawia na wiedzę fachową w realizacji swoich obowiązków i odpowiedzialności, pozostając w oparciu o kodeks etyczny i przepisy ustawowe i wykonawcze.

Szósta zasada to zasada uczciwości. OJK przestrzega wartości moralnych w każdym podejmowanym działaniu i decyzji. Siódma zasada to zasada rozliczalności, która określa, że ​​każda działalność i końcowe wyniki wdrożenia OJK muszą być rozliczane przed opinią publiczną.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found