Co to są aglutynogeny i ich rola w określaniu grupy krwi

Jedną z ważnych informacji potrzebnych ludziom jest informacja o grupie krwi. Ta informacja może uratować nam życie, na przykład jeśli stracimy dużo krwi i potrzebujemy transfuzji krwi. Transfuzji krwi nie można przeprowadzać niedbale, potrzeba odpowiedniej grupy krwi, aby transfuzja była skuteczna. Jeśli dana osoba otrzyma krew z niezgodnej grupy krwi, może to spowodować zagrażającą życiu reakcję układu odpornościowego. Najczęściej stosowanym systemem grupowania krwi jest system ABO, który ma zostać określony Aglutynogeny i również Aglutyniny.

Co to są aglutynogeny i aglutyniny i ich rola w określaniu grupy krwi danej osoby?

Aglutynogeny i ich rola

Karl Landsteiner odkrył grupę krwi ABO w 1901 roku i otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1930 roku System grup krwi ABO jest używany do wskazania obecności jednego, obu lub żadnego z antygenów A i B w erytrocytach, również nazywane komórkami. Czerwona krew. Ten antygen jest obecny w aglutynogenach.

Aglutynogeny są białkami krwi znajdującymi się w erytrocytach (krwinkach czerwonych) i pełnią funkcję antygenu we krwi. Tymczasem aglutyniny to białka zawarte w osoczu krwi, gdzie białko to może powodować aglutynację. Aglutynacja krwi to proces zlepiania się i krzepnięcia krwi w wyniku reakcji z przeciwciałami.

Aglutynogeny i aglutyniny dzielą się na 2 typy. Aglutynogeny dzielą się na:

  • Aglutynogeny A.
  • Aglutynogeny B.

Podczas gdy aglutyniny dzielą się na:

  • Α aglutyniny
  • Aglutynina β

Aglutynina α koaguluje aglutynogen A, a β aglutynina koaguluje aglutynogen B.

Grupa krwi ABO Division

Grupa krwi ABO dzieli się na cztery typy, a mianowicie:

  • Grupa krwi
  • Grupa krwi B.
  • Grupa krwi AB
  • Grupa krwi O

Grupa krwi

Grupa krwi A to grupa krwi, w której erytrocyty zawierają aglutynogeny A i β-aglutyniny w osoczu krwi. W związku z tym grupa krwi A może otrzymywać transfuzje krwi z grup krwi A i O i może oddawać krew tylko do grup krwi A i AB.

Grupa krwi B.

Grupa krwi B to grupa krwi, która zawiera aglutynogeny B w erytrocytach i zawiera α-aglutyniny w osoczu krwi. Dlatego grupa krwi B może otrzymywać transfuzję krwi tylko z grup krwi O i B, a może być dawcą tylko krwi z grup krwi B i AB.

Grupa krwi AB

Grupa krwi AB zawiera aglutynogeny A i B w erytrocytach, ale nie zawiera aglutynin w osoczu krwi. W rezultacie grupa krwi AB może otrzymywać transfuzje krwi ze wszystkich grup krwi, ale może dokonywać transfuzji krwi tylko do grupy krwi AB, więc grupa krwi AB nazywana jest uniwersalnym biorcą.

Grupa krwi O

Grupa krwi O to grupa krwi, w której erytrocyty nie zawierają żadnych aglutynogenów, ale zawierają aglutyniny α i β w osoczu krwi. Grupa krwi O może być dawcą krwi dla wszystkich istniejących grup krwi, ale może otrzymywać transfuzje krwi tylko z samej grupy krwi O, więc grupa krwi O nazywana jest dawcą uniwersalnym.

Wniosek

Aglutynogeny i aglutyniny odgrywają ważną rolę w określaniu grupy krwi osoby, zwłaszcza w układzie grup krwi ABO. Aglutynogeny dzieli się na podstawie zawartości antygenu, a mianowicie aglutynogen A i aglutynogen B będą reagować z odpowiednimi aglutyninami. Aglutynina α koaguluje aglutynogen A, a β aglutynina koaguluje aglutynogen B.

Czy masz jakieś pytania w tej sprawie? Wpisz swoje pytanie w kolumnie komentarzy, tak, i nie zapomnij o tym dzielić tę wiedzę.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found