Co oznacza APBN?

Finanse państwowe to prawa i obowiązki, które można wycenić w pieniądzu i wszystko inne, zarówno w postaci dóbr, które można wykorzystać jako własność państwową, jak i związane z realizacją tych zobowiązań. Finanse państwa są ściśle powiązane z budżetem państwa.

Mówiąc o budżecie państwa, na pewno często słyszałeś ten termin, prawda? APBN oznacza budżet dochodów i wydatków państwa. Jest to roczna agenda finansowa na potrzeby systemu rządowego, która została wcześniej uzgodniona z KRLD. APBN zawiera plany dochodów i wydatków budżetu państwa na 1 rok.

Miejsce docelowe

Celem formułowania Budżetu Dochodów i Rozchodów Państwa jest wytyczna dla dochodów i wydatków państwa przy wykonywaniu obowiązków państwa. Ponadto istnienie APBN może zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność rządu wobec DPR i opinii publicznej. Jest to również w stanie poprawić koordynację między częściami środowiska rządowego.

(Przeczytaj również: Polityka fiskalna: rodzaje, role, instrumenty i funkcje)

Tworzony jest również budżet dochodów i wydatków państwa, aby pomóc rządowi osiągnąć cele fiskalne. Oprócz umożliwienia rządowi realizacji priorytetów wydatków państwa.

Funkcjonować

APBN pełni różne funkcje, a mianowicie funkcję alokacji, funkcję dystrybucji, funkcję stabilizacyjną, funkcję władzy, funkcję planowania i funkcję regulacyjną.

Funkcja alokacyjna oznacza, że ​​budżet państwa musi być ukierunkowany na zmniejszenie bezrobocia i nieefektywności zasobów oraz zwiększenie efektywności gospodarki.

Funkcja dystrybucji odnosi się do polityk w budżecie państwa, które muszą bardziej uważać na poczucie uczciwości i sprawiedliwości. Funkcja dystrybucji ma na celu stworzenie poczucia równości między regionami i regionami.

Funkcja stabilizacyjna oznacza, że ​​służy ona utrzymaniu równowagi między społecznościami poprzez interwencje zapobiegające inflacji.

Zadania organu określają budżet państwa jako etap lub zasadę realizacji dochodów i wydatków każdego roku.

Funkcja planowania oznacza, że ​​APBN działa w celu alokacji zasobów zgodnie z tym, co zostało zaplanowane każdego roku.

Wreszcie funkcja regulacji oznacza, że ​​służy ona zaspokajaniu potrzeb gospodarczych kraju i ma na celu zwiększenie dobrobytu ludności w perspektywie długoterminowej.

Podstawa prawna

Przygotowanie i realizacja Budżetu dochodów i wydatków państwa reguluje art. 23 Konstytucji z 1945 r. Dotyczący budżetu dochodów i wydatków państwa, który brzmi:

  • APBN jest określany corocznie na podstawie prawa.
  • Projekt APBN jest omawiany przez Izbę Reprezentantów z należytym uwzględnieniem opinii Regionalnej Rady Reprezentantów.
  • Jeśli KRLD nie zatwierdzi projektu budżetu zaproponowanego przez rząd, wówczas rząd posłuży się zeszłorocznym APBN.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found