Działalność człowieka, która ma wpływ na różnorodność biologiczną

Mówiąc o bioróżnorodności i liczbie żywych istot zamieszkujących Ziemię, nie można zaprzeczyć, że ludzie są gatunkiem dominującym. Ludzie, którzy mają rozsądek, są w stanie wykorzystać otaczające ich zasoby, aby zaspokoić swoje potrzeby. Czasami ludzka chciwość wpływa również na ekosystemy i inne organizmy.

Spośród wielu ludzi żyjących na Ziemi, oczywiście działalność człowieka może wpływać na różnorodność biologiczną, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Dowiedzmy się, jakie są działania. W ten sposób wiemy, jak chronić bioróżnorodność wokół nas.

Ludzkie zniszczenie

Działania człowieka, które nie myślą o długofalowych skutkach, często są ofiarami zwierząt i roślin. Głównie dlatego, że w ekosystemie organizmy są od siebie zależne, jeśli chodzi o przetrwanie, tak więc brak równowagi jednego gatunku może wywołać efekt domina w przypadku innych organizmów. Jeśli jest to dozwolone, może to doprowadzić do rzadkości i wyginięcia niektórych gatunków.

Niektóre działania, które mogą zniszczyć różnorodność biologiczną, to niszczenie siedlisk, na przykład rafy koralowe. Rafy koralowe są zarówno domem, jak i źródłem pożywienia dla kilku gatunków ryb, więc jeśli rafy koralowe zostaną uszkodzone, mogą wpłynąć na liczbę ryb, które mogą przetrwać w tych siedliskach.

(Przeczytaj również: Definicja różnorodności biologicznej i czynniki na nią wpływające)

Zanieczyszczenie ma również negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, ponieważ zanieczyszcza środowisko, w którym żyją różne żyjące istoty. Ponadto przypadkowe spożycie śmieci może mieć bezpośredni wpływ na dziką przyrodę, na przykład żółwie, które jedzą plastikowe torby w morzu, ponieważ myślą, że są meduzami.

Wykonywanie lasów jest jedną z głównych przyczyn niedoboru dzikich zwierząt, takich jak orangutany i tygrysy sumatrzańskie, z powodu utraty ich siedlisk. Wycinanie gruntów może również zniszczyć różnorodność, ponieważ rośliny, które są źródłem pożywienia dla niektórych zwierząt, zostały wycięte i zastąpione innymi rodzajami roślin. Po utracie siedlisk i ograniczeniu źródeł pożywienia, dotkniętym zwierzętom będzie oczywiście trudno przeżyć.

Ochrona przez ludzi

Chociaż działalność człowieka z pewnością ma wpływ na środowisko i dziką przyrodę, wpływ ten, zwłaszcza negatywny, można kontrolować poprzez odpowiednie planowanie i wdrażanie. Ludzie muszą brać pod uwagę wpływ pewnych działań i starać się zmniejszyć ten negatywny wpływ.

Na przykład podczas wycinania drewna w lesie w celu przetworzenia na materiały budowlane itp. Potrzebne są instrukcje dotyczące rodzaju drzew, które można wycinać. Kwotę należy również ograniczyć, aby nie wpływała znacząco na ekosystem. Następnie należy przesadzić, aby liczba drzew w lesie nie zmniejszyła się drastycznie i można je było zbierać w kolejnych latach. W ten sposób zwierzęta żyjące w lesie nie tracą siedlisk i źródeł pożywienia.

Firmy muszą również prowadzić badania, gdy chcą wyciąć ziemię w lesie, z których jednym jest przyjrzenie się bioróżnorodności w lesie i sprawdzenie, czy żyją tam rzadkie zwierzęta. Należy również wziąć pod uwagę obszar wykarczowania terenu, aby zwierzęta miały nadal wystarczające siedliska do przeżycia.

Odpowiednio zagospodarowane odpady domowe lub fabryczne mogą w ogóle nie wytwarzać odpadów, zmniejszając w ten sposób zanieczyszczenie. Ludzie muszą zacząć dostosowywać się do stylu życia, który jest zrównoważony i nie powoduje powstawania odpadów. Śmieci i odpady można poddać recyklingowi, aby można je było ponownie wykorzystać i nie trafiały do ​​siedlisk niektórych organizmów.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found