Różne rodzaje wartości i norm w społeczeństwie

W życiu codziennym spotkasz różne typy ludzi. Są ludzie przyjaźni i uprzejmi, ale są też tacy, którzy są trochę niegrzeczni i obojętni. Na przykład, kiedy widzimy ludzi, którzy jedzą lody, ale kiedy skończą, po prostu wyrzucają śmieci i są nie na miejscu. Widząc to, mamy ochotę go upomnieć, oczywiście grzecznie. Ponieważ w tym życiu musimy przestrzegać wartości i norm obowiązujących w społeczeństwie. Oczywiście, jeśli nadamy priorytet wartościom i normom, możemy żyć w społeczeństwie w harmonii i harmonii.

Ale czy znasz różne wartości i normy, które obowiązują w społeczności światowej? Jeśli nie, możesz przeczytać ten artykuł do końca!

Wartości i normy w społeczeństwie

Wraz z obecnością indygo i norm, społeczeństwo wydaje się mieć cele i wytyczne, aby móc żyć w harmonii w społeczeństwie. Istnieje wiele wartości i norm obowiązujących w społeczeństwie, z których niektóre są podobne do poniższych.

Wynik

Wartość oznacza wszystko, co w społeczeństwie jest uważane za dobre i złe. Nasze wartości mogą służyć jako podstawa do rozważań przy określaniu postaw, a także przy podejmowaniu decyzji. Wartości społeczne zostaną określone na podstawie kultury ludu. Dlatego właśnie to może prowadzić do różnic w wartościach między grupami ludzi. Cechy wartości są następujące:

Powstanie z procesu interakcji społecznych w społeczeństwie

Takich jak wartość szacunku dla osób starszych, której nauczyliśmy się od dzieciństwa poprzez interakcje z rodzicami

Może wpływać na osobowość osoby jako członka społeczeństwa

Przykładami są wartości, które traktują priorytetowo wspólne interesy, takie jak postawa pomocy.

Istnieją różne wpływy lub skutki działania

Taka uczciwa osoba może nie kłamać.

Różni się w każdej grupie społeczności

Każda grupa społeczna może mieć różne wartości w oparciu o interakcje lub otrzymywane nauki.

Istnieje kilka rodzajów wartości, które mają zastosowanie w życiu społecznym, a mianowicie:

  1. Wartość materialna, czyli wszystko, co jest przydatne dla organizmu ludzkiego. Czy to jedzenie czy lekarstwo.
  2. Istotna wartość to wszystko, co jest przydatne dla ludzi do wykonywania ich czynności. Na przykład książki do nauki, motocykle do taksówek motocyklowych i inne
  3. Wartość duchowa to wszystko, co jest przydatne dla ludzkiego umysłu (duchowe). Ta wartość jest podzielona na kilka typów, a mianowicie:
  • Wartość prawdy
  • Wartość piękna
  • Wartości moralne
  • Wartość religijna

Teraz poznajmy normy obowiązujące w społeczeństwie.

Norma

Normy to zbiór zasad w postaci nakazów lub zakazów ustalonych za obopólną zgodą. Prawdziwe, stanowcze i jasne, co różni się od wartości.

Cechy norm społecznych to:

Niepisany

Normy zostaną zapamiętane i zastosowane tylko w życiu codziennym

Jest wynikiem wzajemnego porozumienia

Normy staną się regułami, które regulują zachowanie wszystkich członków społeczeństwa. Dlatego normy społeczne muszą opierać się na wzajemnym porozumieniu.

To może się zmienić  

Normy powstają w wyniku procesu interakcji zachodzącej w społeczeństwie, aby mogły one doświadczyć zmian w oparciu o potrzeby społeczności.

Razem byli posłuszni  

Z zasady obowiązującej w społeczeństwie członkowie społeczności muszą wspierać i przestrzegać norm społecznych.

Istnieją kary / sankcje  

Te kary / sankcje mogą być lekkie, umiarkowane i surowe. Kara / sankcja zostanie nałożona na każdą osobę, która narusza obowiązujące normy.

Po zapoznaniu się z charakterystyką norm nadszedł czas, abyśmy poznali różne typy norm.

Na podstawie poziomu sankcji:

1. Droga (stosowanie)

Działania lub zachowania, które są wykonywane przez osobę w grupie społeczności, ale nie występują w sposób ciągły. Na przykład, jak się odpowiednio i grzecznie ubierać. Jeśli zostaną naruszone, otrzymają naganę.

2. Nawyki (folkways)

Działania wykonywane wielokrotnie w jasno określonym celu, które są uważane za dobre. Jeśli robi to grupa ludzi, można to nazwać tradycją. Na przykład nawyk szanowania i wykonywania poleceń rodzicielskich. A jeśli zostaną pogwałceni, otrzymają naganę.

3. Kodeks postępowania (obyczaje)

Różne zasady, które zostały zaakceptowane przez społeczność. I zwykle kojarzony z wierzeniami lub wierzeniami religijnymi. Sankcje mogą być cięższe. Na przykład zakaz kradzieży, zakaz zabijania i tak dalej.

4. Cła (zwyczaj)

Zbiór zachowań, które mają wieczny charakter i są bardzo silnie przywiązane do społeczeństwa, które je przyjmuje. Sankcje są dość ciężkie dla tych, którzy naruszają. Przykładowo, ktoś, kto naruszy realizację tradycyjnej ceremonii, będzie podlegał karze w postaci wykluczenia z grupy.

Na podstawie źródeł

1. Normy religijne

Będzie pochodzić od Boga Wszechmogącego, ma charakter absolutny i musi być posłuszny każdemu wyznawcy religii. Takich jak nauki religijne na cele charytatywne.

2. Normy przyzwoitości

Ma źródło ludzkiego sumienia, które decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Może kształtować charakter lub charakter osoby, na przykład uczciwą postawę.

3. Normy uprzejmości

Normy te opierają się na zwyczajach, stosowności i stosowności panujących w społeczeństwie. Na przykład okazywanie szacunku rodzicom, uprzejmość i uprzejmość wobec wszystkich itd.

4. Normy prawne

Będzie pochodzić od kogoś, kto ma stanowisko lub władzę. Ma atrakcyjny charakter i ma na celu ochronę i utrzymanie porządku społecznego. Na przykład nie popełnienie przestępstwa i innych.

Tak więc jest to kilka rodzajów wartości i norm, które obowiązują w naszym społeczeństwie. Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli trzymać się tych dwóch rzeczy w naszym codziennym życiu. Jeśli więc masz pytania na ten temat, napisz w kolumnie komentarzy, OK!

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found