Co to jest tożsamość wielowymiarowa?

W życiu człowieka różnice stają się cechą i znacznikiem rozszerzenia życia społecznego w społeczeństwie. Cechy te występują zarówno indywidualnie, jak iw grupach. Czasami w społeczeństwie ta różnica powoduje spór, ale może też być ujednoliceniem. W zależności od punktu widzenia każdej osoby lub grupy. Można to nazwać tożsamością wielowymiarową.

Tożsamość wielowymiarowa definiowana jest jako perspektywa, rozmiar i punkt widzenia tożsamości osoby, która jest w grupie lub społeczeństwie. Ta tożsamość jest stanem lub szczególną cechą osoby, która wyróżnia jednostki i oznacza istnienie w społeczeństwie.

Tożsamości wielowymiarowe w jednostkach i społeczeństwach nie tylko pojawiają się, ale istnieją 3 czynniki, które powodują pojawienie się tej perspektywy, a mianowicie:

  • Istnieją różne perspektywy na status i rolę osoby w grupie
  • Różnorodność kulturowa w spojrzeniu na własną tożsamość
  • Zmieniający się rozmiar i nieporównywalny z kimś, kto nosi tożsamość.

Wielowymiarowy typ tożsamości

W życiu społecznym tożsamości wielowymiarowe można podzielić na dwie, a mianowicie heterogeniczność zawodów i heterogeniczność płci. Po pierwsze, heterogeniczność zawodów, która świadczy o różnorodności wykonywanego zawodu lub zawodu, ale nie zawsze ma to pozytywny wpływ na społeczeństwo.

(Przeczytaj także: Podsumowanie wiadomości i informacji w reklamach)

Objawem społecznym wynikającym z różnorodności zawodów jest pojawienie się różnorodności zawodowej, presja na instytucje edukacyjne, aby wspierały potrzeby edukacyjne i szkoleniowe, aby sprostać wymaganiom zawodowym.

Ponadto wystąpią negatywne skutki, które pojawią się z powodu różnorodności zawodów w życiu ludzi, jeśli obiekty wspierające nie będą odpowiadać potrzebom. W rezultacie wpływ, który wyniknie z dużej liczby bezrobocia, urbanizacji, przestępczości, korupcji i nierówności społecznych.

Drugą wielowymiarową tożsamością jest heterogeniczność płci, która wskazuje na różnice między płciami. We współczesnym społeczeństwie ta heterogeniczność płci jest naznaczona szerszymi funkcjami i rolami kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Jednym z przykładów jest praca mężczyzn, którą mogą teraz wykonywać kobiety i odwrotnie, tak aby granice między mężczyznami i kobietami były cieńsze.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found