Podział komórek przez mitozę

Komórki, jako najmniejsze organizmy, wykonują różne czynności, takie jak ogólnie żywe istoty. Oddychają, zdobywają pożywienie i rozmnażają się, choć w inny sposób niż stworzenia wielokomórkowe. Jeśli chodzi o ostatnią czynność - rozmnażanie, komórki robią to poprzez dzielenie. Ta metoda jest zwykle podzielona na dwa typy, a mianowicie mitozę i mejozę.

Mitoza to proces, w którym komórka somatyczna namnaża chromosomy w swoim jądrze komórkowym, aby wytworzyć dwie identyczne komórki potomne. Tymczasem mejoza to rodzaj podziału jądra, który zmniejsza liczbę zestawów chromosomów o połowę w komórkach potomnych.

Jeśli w poprzedniej dyskusji omawialiśmy podział komórek za pomocą mejozy, teraz przyszła kolej na drugą metodę, czyli mitozę i jej etapy. Byle co?

Etapy mitozy

Pełna definicja mitotycznego podziału komórki to podział komórki, który obejmuje podział jądra (chromosomu) i cytoplazmy w celu utworzenia dwóch identycznych genetycznie komórek potomnych. Faza mitotyczna składa się z profazy, metafazy, anafazy i telofazy.

W fazie profazy błona jądrowa ulega degradacji. Chromosomy w komórce również ulegają skróceniu i powstaje wrzeciono. Przed wejściem w fazę metafazy komórki znajdują się w fazie prometafazy, czyli wtedy, gdy wrzeciona mikrotubuli przyczepiają się do kinetochoru. Dopiero wtedy komórka przechodzi etap metafazy, czyli wtedy, gdy chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej.

(Przeczytaj również: Podział komórek przez mejozę)

Następnie chromosomy przesuwają się w kierunku przeciwnych biegunów na etapie anafazy. Ostatecznie komórki wchodzą w proces telofazy, w którym chromosomy zmieniają się w chromatynę. Wrzeciono znika i ponownie tworzy się błona jądrowa.

Cytokineza

Twoi znajomi mogą znać lub pamiętać termin cytokineza. Cytokineza to etap podziału komórki, w którym cytoplazma dzieli się na dwie części. Cytokineza jest zaawansowanym etapem podziału komórek jądrowych zarówno w mitozie, jak i mejozie. Cytokinezę w komórkach zwierzęcych można zobaczyć na poniższym obrazku.

mitoza 2

Widzimy, że błona dzieli się, a połowa zawartości komórki jest dzielona na każdą nową komórkę potomną. Komórki roślinne również podlegają cytokinezie. Ale ponieważ komórki roślinne mają sztywne ściany komórkowe, błona plazmatyczna nie oddziela się, ale tworzy ścianę komórkową, która dzieli komórkę na dwie części. Na poniższym obrazku możemy zobaczyć cytokinezę w komórkach roślinnych.

mitoza 3

W niektórych organizmach po kariokinezie lub podziale materiału jądra komórkowego nie następuje cytokineza. Powoduje to stan wielojądrowy, który prowadzi do powstania syncytium, na przykład płynu bielma w orzechu kokosowym lub tego, co znamy jako wodę kokosową.

Wyniki i funkcja rozszczepienia mitotycznego

Po poznaniu procesu podziału mitotycznego omówimy jego wyniki i funkcje.

Ponieważ mitoza dzieli jądro komórkowe na dwie części, utworzone komórki potomne mają identyczne cechy genetyczne. Informacje genetyczne tych dwóch również nie ulegają zmianie.

Niektóre z funkcji pierwszego podziału mitotycznego to regeneracja. Niektóre zwierzęta mogą regenerować części swojego ciała, wytwarzając nowe komórki poprzez podział mitotyczny. Przykładem jest rozgwiazda.

Poza tym podział mitotyczny jest również stosowany w rozmnażaniu bezpłciowym. Niektóre rośliny mogą wytwarzać potomstwo, które jest genetycznie podobne do rośliny rodzicielskiej w procesie mitozy. Mitoza działa również w procesie wzrostu wraz ze wzrostem liczby komórek w organizmie. Na przykład w roślinach podział komórek w tkance merystemu powoduje ciągły wzrost roślin przez całe ich życie.

U ludzi podział ten zachodzi również w procesie zmiany komórek. W organizmie komórki są stale eliminowane i zastępowane nowymi komórkami, takimi jak komórki skóry, komórki przewodu pokarmowego i komórki krwi. Nowe komórki muszą być kopiami starych komórek, aby zachować tę samą funkcję i aktywność podczas naprawy uszkodzonej tkanki.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found