Wpływ globalizacji na społeczności lokalne

Współcześnie odczuliśmy zjawisko globalizacji. Łatwość dostępu do informacji dzięki internetowi pozwala nam przyswajać różne wartości spoza kultur i dostosowywać je. Z pewnością odczuwamy wpływ globalizacji, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Sama globalizacja jest definiowana przez Selo Soemardjan jako proces formowania się systemów komunikacji i organizacji między społecznościami na całym świecie. Dlatego na globalizację wskazuje łatwość, z jaką komunikujemy się z ludźmi po drugiej stronie Ziemi.

(Przeczytaj także: Definicja i czynniki wpływające na globalizację)

Jednak informacje i kultura z zewnątrz z pewnością miały wpływ na lokalne społeczności. Społeczność lokalna odnosi się do grup z własnego regionu i posiadających określone cechy. Mają własną kulturę i tożsamość, na które globalizacja może mieć wpływ. Jakie są skutki globalizacji dla społeczności lokalnych? Dowiedzmy Się.

Utrata tradycji wspólnotowych

Tradycje to działania prowadzone od dawna, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wpisane w życie. Począwszy od języka, codziennych przyzwyczajeń, jedzenia, po ubiór, który nosimy, odzwierciedla tradycję. Istnienie globalizacji może podważyć tradycję, ponieważ przynosi z zewnątrz tradycyjne wartości, które są inne. Dlatego potrzebne jest mądre zachowanie, aby nie wyeliminować wieloletnich lokalnych tradycji.

Komunikacja

Postęp technologiczny jest zwolennikiem globalizacji. Społeczność została ułatwiona dzięki technologii telekomunikacyjnej, w tym ludziom w społecznościach lokalnych. Jednak języki regionalne mogą ulec erozji z powodu napływu języków obcych. Ludzie mogą mówić płynnie po angielsku, ale nie mogą mówić w swoim ojczystym języku.

Transport

Kolejnym skutkiem globalizacji odczuwanym przez lokalne społeczności jest transport. Transport jest jednym z pozytywnych skutków globalizacji, ponieważ ułatwia ludziom podróżowanie. Dłuższe odległości można pokonać w krótszym czasie. Wyobraź sobie, że w przeszłości niektórzy ludzie nadal polegali na stopach lub zwierzętach, takich jak konie, jako środku transportu. Teraz ułatwiliśmy to dzięki samochodom i motocyklom.

Styl życia

Pojawienie się zewnętrznych trendów z pewnością ma wpływ na styl życia lokalnej społeczności. Kto zwykle zachowuje się i ubiera zgodnie z nauczanymi zwyczajami, globalizacja pozwala na westernizację i Koreańska fala co sprawia, że ​​naśladujemy style zachodnie i koreańskie. Nierzadko zdarza się, że w mediach społecznościowych lub telewizji chcą wyglądać jak zapracowani towarzysze.

Pozytywny wpływ globalizacji

Po omówieniu czterech powyższych wymiarów możemy stwierdzić, że wpływ globalizacji może być pozytywny lub negatywny. Jeśli spojrzymy na pozytywne strony, zobaczymy, że globalizacja sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

(Przeczytaj także: Zmiana społeczna jako wpływ globalizacji, pozytywna i negatywna)

Globalizacja ułatwia także transport, informację i komunikację dzięki technologii. Wzrosła efektywność ekonomiczna i produktywność, a także konkurencyjność turystyki i technologii. Ponadto technologia jest ogólnie w stanie poprawić jakość życia ludzi i ułatwić dostęp do informacji i wiedzy.

Negatywny wpływ globalizacji

Niestety największym zagrożeniem wynikającym z globalizacji jest erozja lokalnej kultury. Czasami kultura i trendy obcokrajowców są dla nas bardziej atrakcyjne niż nasza, więc zaczynamy naśladować. W rzeczywistości nasza kultura jest równie dobra i musi być utrzymywana. Nawet w warunkach globalizacji jesteśmy tymi, którzy odgrywają rolę w rozpowszechnianiu nazwy światowej kultury społecznościom na całym świecie. Kopiowanie dobrych nawyków osoby z zewnątrz jest z pewnością w porządku, o ile nie zapomnimy o własnej tożsamości.

Najnowsze posty