7 Wybranych Państwowych Islamskich Kolegiów Religijnych (PTKIN) na świecie

Duża liczba nowych kandydatów na studentów, którzy zdali SPAN-PTKIN w 2018 roku - ponad 88 000 w odniesieniu do danych Ministerstwa Wyznań, pośrednio ilustruje popularność uczelni religijnych w kraju. Przynajmniej w ciągu ostatnich kilku lat. Świadczy o tym rosnąca z roku na rok tendencja rejestrujących.

Przykładowo w 2016 r. Liczba rejestrujących się na trasie SPAN-PTKIN sięgnęła 128327 studentów, w 2017 r. Wzrosła do 157 039 studentów, aw zeszłym roku (2018) skoczyła do 218440 osób. Jeśli spojrzeć na trend, podobny wzrost nie jest niemożliwy w tegorocznym selekcji i egzaminach wstępnych na państwowe uniwersytety islamskie.

Samorządowe Islamskie Kolegium Religijne (PTKIN) podlega Ministerstwu Wyznań. Istnieją trzy rodzaje uczelni, które należą do tej kategorii, a mianowicie państwowe uniwersytety islamskie (UIN), państwowe islamskie instytuty religijne (IAIN) i państwowe islamskie uczelnie religijne (STAIN). Obecnie na świecie jest co najmniej 58 PTKINów, w tym 17 UIN, 34 IAIN i 7 STAIN. Więc który z nich jest najlepszy?

Dla tych z Was, którzy chcą kontynuować naukę w państwowych islamskich szkołach religijnych, rzućmy okiem na 7 z nich, które należą do kategorii najstarszych i najlepszych wersji Extramarków.

1. Syarif Hidayatullah State Islamic University Dżakarta

Syarif Hidayatullah State Islamic University Dżakarta lub UIN Dżakarta jest jednym z najstarszych i najlepszych publicznych islamskich uniwersytetów na świecie. UIN Dżakarta to nie tylko „okno islamu na świat”, ale także symbol postępu w rozwoju narodowym, zwłaszcza w zakresie rozwoju społeczno-religijnego. Aby zintegrować wiedzę ogólną i religijną, instytucja ta zaczęła się rozwijać w oparciu o koncepcję IAIN z szerszym mandatem w kierunku utworzenia Państwowego Islamskiego Uniwersytetu im. Syarifa Hidayatullaha w Dżakarcie.

Ta konwersja stała się bardziej intensywna wraz z otwarciem Wydziału Psychologii i Edukacji Matematycznej na Wydziale Tarbiyah, a także Wydziału Ekonomii i Bankowości Islamskiej na Wydziale Szariatu w roku akademickim 1998/1999. Nie dość, że w 2001 roku UIN Dżakarta zainaugurował również Wydział Psychologii i Strategii Islamskiej we współpracy z Al-Azhar w Egipcie. Ponadto podjęto starania o współpracę z Islamskim Bankiem Rozwoju (IDB) jako fundatorem rozwoju nowoczesnego kampusu, Uniwersytetem McGill za pośrednictwem Kanadyjskiej Międzynarodowej Agencji Rozwoju (CIDA), Uniwersytetu Leiden (INIS), Uniwersytetu Al-Azhar (Kair), King Saud University (Riyadh), World University, Bogor Agricultural Institute (IPB), Ohio University, American World Institute (LIA), Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT), World Bank Negara; Bank Muamalat World oraz uniwersytety i inne instytucje.

2. Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta

Państwowy Uniwersytet Islamski (UIN) Sunan Kalijaga lub bardziej potocznie nazywany UIN Suka, jest pierwszym Państwowym Kolegium Islamskim (PTAIN) na świecie. Sama nazwa UIN Sunan Kalijaga pochodzi od jednego z nazwisk propagatorów islamu na Jawie, Walisongo, a mianowicie Sunan Kalijaga.

Instytucjonalnie, Sunan Kalijaga State Islamic College został przekształcony w Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) w 2004 roku. Ta transformacja skłoniła UIN Sunan Kalijaga do wprowadzenia ulepszeń i rozwoju w różnych dziedzinach, w tym w zarządzaniu i na uczelniach. Prowadzono również współpracę z różnymi podmiotami zarówno z kraju, jak i spoza kraju.

Obecnie na UIN Sunan Kalijaga dostępnych jest co najmniej 8 wydziałów, w tym Wydział Adab i Nauk Kulturowych, Wydział Da'wah i Komunikacji, Wydział Szariatu i Prawa, Wydział Tarbiyah i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Ushuluddin i Myśl Islamska, Wydział Nauki i Technologii, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Ekonomii i Biznesu Islamskiego oraz studia podyplomowe.

3. UIN Maulana Malik Ibrahim

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University lub Malang State Islamic University to uniwersytet, który został założony w nawiązaniu do dekretu prezydenckiego nr. 50 z dnia 21 czerwca 2004 r. Wynikało to z pomysłu przywódców Jawy Wschodniej, aby założyć islamską uczelnię wyższą podlegającą Ministerstwu Religii. Wreszcie, utworzono Oddział Komitetu IAIN w Surabaji w celu ustanowienia Wydziału Szariatu z siedzibą w Surabaji oraz Wydziału Tarbiyah z siedzibą w Malang. Oba są wydziałami IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta i zostały zainaugurowane jednocześnie przez Ministra Religii 28 października 1961 roku.

Samo nazwanie UIN Malang z Maulana Malik Ibrahim pochodzi od imienia Walisongo znanego jako Sunan Gresik.

Obecnie UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ma 2 kampusy, z kampusem I poświęconym programowi licencjackiemu i Campus II dla programu studiów podyplomowych. Trzeci kampus jest również budowany na 100 hektarach ziemi w wiosce Sumber Sekar w regionie Malang Regency. Wszystko po to, aby pomieścić dużą liczbę studentów na sześciu wydziałach, w tym na Wydziale Tarbiyah i Kształcenia Nauczycieli, Wydziale Syari'ah, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Psychologii, Wydziale Ekonomii oraz Wydziale Nauki i Technologii. .

4. Państwowy Islamski Uniwersytet Sunan Gunung Djati

Sunan Gunung Djati State Islamic University lub znany jako UIN Bandung (wcześniej IAIN Sunan Gunung Djati), jest islamskim uniwersytetem publicznym z siedzibą w dystrykcie Cibiru, Bandung, Zachodnia Jawa. Nazwa Sunan Gunung Djati została zaczerpnięta od imienia Walisongo.

Historia powstania UIN Sunan Gunung Djati Bandung nie może być oddzielona od IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, ponieważ sam UIN jest kontynuacją i rozwinięciem IAIN Sunan Gunung Djati, która została założona 8 kwietnia 1968 roku.

Obecnie można wybrać co najmniej 8 wydziałów, jeśli jesteś zainteresowany kontynuacją studiów na UIN Sunan Gunung Djati. Osiem wydziałów obejmuje Wydział Adab i Nauk Humanistycznych, Wydział Da'wah i Komunikacji, Wydział Syari'ah i Prawa, Wydział Tarbiyah i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Uszuluddin, Wydział Psychologii, Wydział Nauki i Technologii oraz Wydział nauk społecznych i politycznych. Istnieją również programy magisterskie i doktoranckie dla tych z Was, którzy chcieliby później iść do szkoły wyższej.

5. Państwowy Islamski Uniwersytet im. Sułtana Syarifa Kasima

Państwowy Islamski Uniwersytet Sultan Syarif Kasim Riau, zwany także UIN Suska Riau, jest rozwinięciem Państwowego Islamskiego Instytutu Sulthana Syarifa Qasima (IAIN Susqa) Pekanbaru, który został założony w 1970 roku. ostatni sułtan sułtanatu Siak Sri Inderapura., Sultan Syarif Kasim.

IAIN Susqa pierwotnie pochodził z kilku wydziałów prywatnej islamskiej szkolnictwa wyższego, które później zostały przydzielone, a mianowicie Wydziału Tarbiyah Uniwersytetu Islamskiego Riau w Pekanbaru, Wydziału Szariatu Uniwersytetu Islamskiego Riau w Tembilahanie oraz Wydziału Wielkiego Meczetu Ushuluddina. An-Nur Pekanbaru.

Kiedy został założony, IAIN Susqa składał się tylko z trzech wydziałów, a mianowicie Wydziału Tarbiyah, Wydziału Syari'ah i Wydziału Ushuluddin. Jednak od 1998 roku samorozwój prowadzony jest poprzez otwarcie Wydziału Da'wah. W następnych latach następowały inne wydziały, w tym Wydział Naukowo-Techniczny z Wydziałem / Programem Studiów Inżynierii Informatycznej, Inżynierii Przemysłowej, Systemów Informacyjnych i Matematyki; Wydział Psychologii z Wydziałem / Programem Studiów Psychologii; Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych z dyplomem III studiów na kierunku Zarządzanie, Rachunkowość i Zarządzanie Przedsiębiorstwem; oraz Wydział Zootechniki na kierunku Zootechnika ze specjalizacją w technologii produkcji zwierzęcej, technologii produktów pochodzenia zwierzęcego oraz technologii pasz i żywienia.

Tak więc w roku akademickim 2002/2003 IAIN Susqa jako przygotowanie do UIN SUSKA Riau miał już 8 wydziałów na ponad 40 kierunkach studiów.

6. Alauddin State Islamic University Makassar

Alauddin State Islamic University Makassar lub UIN Alauddin to Państwowa Islamska Szkoła z siedzibą w Makassar. Nazwa UIN w Makassar z Alauddinem pochodzi od imienia króla sułtanatu Gowa, który jako pierwszy przyjął islam i przyjął islam jako religię królestwa.

Na początku swojego istnienia UIN Alauddin Makassar, który miał status IAIN, miał tylko trzy wydziały, zanim ostatecznie przekształcił się w pięć wydziałów w 1967 roku. Teraz, aby odpowiedzieć na potrzeby rozwoju naukowego i fundamentalne zmiany narodzin Ustawa o Narodowym Systemie Edukacji nr 2 z 1989 r., W której poziomy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej Republiki Indonezji i Ministerstwie Wyznań Republiki Indonezji zostały wyrównane, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa średniego, i dostosowano do nich absolwentów szkoły średniej pod auspicjami indonezyjskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Wyznań Republiki Indonezji, znak IAIN zostaje przekształcony w UIN.

Zmieniając swój status instytucjonalny z instytutu na uniwersytet, UIN Alauddin Makasar urósł z pięciu wydziałów do siedmiu wydziałów i jednego programu podyplomowego (PP). Siedem wydziałów to Wydział Szariatu i Prawa, Wydział Tarbiyah i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Uszuluddina i Filozofii, Wydział Adab i Nauk Humanistycznych, Wydział Da'wah i Komunikacji, Wydział Nauki i Technologii, Wydział Medycyny i Pielęgniarstwa Nauk o Zdrowiu, Wydział Ekonomii i Biznesu Islamskiego oraz Program Studia podyplomowe.

7. Państwowy Islamski Instytut Salatiga

Od momentu powstania do chwili obecnej IAIN Salatiga przeszła długą historię i przeszła kilka zmian instytucjonalnych, od STAIN do IAIN. Powstanie tej instytucji wynika z aspiracji społeczności islamskiej Salatiga do posiadania Kolegium Islamskiego. Dlatego w Salatiga powstał Wydział Edukacji (FIP) Instytut Kształcenia i Kształcenia Nauczycieli (IKIP) „Nahdlatul Ulama”. Instytucja ta powstała dzięki wsparciu różnych stron, zwłaszcza ulamy i administratorów Central Java Nahdlatul Ulama.

Salatiga State Islamic Institute (STAIN) oficjalnie zmienił swój status na Salatiga State Islamic Institute (IAIN) w 2014 roku.

Obecnie możesz wybrać co najmniej 5 wydziałów, jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do IAIN Salatiga. Pięć obejmuje Wydział Tarbiyah i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Da'wah, Adab i Nauk Humanistycznych, Wydział Uszuludin, Wydział Szariatu oraz Wydział Ekonomii i Biznesu Islamskiego. W przypadku samego programu studiów istnieje ponad 20 programów studiów, w tym Wydział / Program Studiów Islamskiej Edukacji Religijnej (PAI), Departament / Program studiów Islamskiej Komunikacji i Nadawania (KPI), Wydział Edukacji Matematycznej / Program Studiów (TMT) ) i wiele więcej.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found