Elementy muzyczne w śpiewie, co tam jest?

Muzyka stała się nieodłączną częścią ludzkiego życia. Sama jej obecność jest nie tylko środkiem wyrazu, w którym poprzez muzykę ludzie mogą wyrazić wszelkie formy uczuć, ale ma również wiele innych korzyści w sprawach duchowych, edukacyjnych czy rozrywkowych. Oczywiście nie da się tego oddzielić od elementów samej muzyki.

Elementy muzyczne można podzielić na elementy główne i elementy pomocnicze. Główne elementy muzyki to dźwięk, ton, rytm, melodia, czas, harmonia i faktura. Tymczasem wspierające elementy muzyki obejmują tempo, dynamikę i barwę. A teraz, jakie jest znaczenie każdego z nich.

Dźwięk

Dźwięk można interpretować jako element dźwięku, który może zostać wzmocniony w celu stworzenia harmonijnej jedności w działaniu muzycznym.

Ton

Ten jeden element muzyczny jest powiązany z wysokimi i niskimi dźwiękami w muzyce. Nuty ułożone są w układzie zwanym łuską lub beczką. Jawajczycy znają tony slendro pelog, Sundajczycy znają tony degung, madenda slendro i pelog. Balijczycy znają tony Slendro i Pelog. Tymczasem lud Minangkabau rozpoznaje charakterystyczny ton muzyki Minang, który jest podobny do tonu diatonicznego.

Rytm (rytm)

Rytm to przemiana długich, krótkich, wysokich, niskich i miękkich nut w kompozycji muzycznej. Rytm można zdefiniować w rytmie muzyki, rytm jest określany przez powtarzanie dźwięku, długość krótkiej piosenki i zmianę akcentowania słów w piosence.

Melodia

Melodia to seria nut, które tworzą jedność rytmu. Melodia może być zdaniem piosenki, może też być fragmentem zdania piosenki. Każda muzyka regionalna ma inną melodię w zależności od użytych postaci i melodii.

(Przeczytaj także: Zrozumienie funkcji muzyki w życiu)

Dobra melodia ma interwały wysokości, które mogą sięgać rejestry każdego instrumentu muzycznego i ludzkiego głosu. Oznacza to, że w melodii nie ma nuty, która byłaby zbyt niska lub zbyt wysoka.

Birama

Czas to regularny, powtarzalny rytm w tym samym tempie. Pisanie po czasie jest zwykle zapisywane w liczbach ułamkowych, takich jak 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 i 6/8. Liczba nad „/” (licznik) wskazuje liczbę miar, podczas gdy liczba nad „/” (mianownikiem) wskazuje wartość nuty w jednym uderzeniu.

Harmonia

Harmonia to seria melodii z określonymi ramami czasowymi, tworząca kompozycję piękną i przyjemną do usłyszenia. Harmonia składa się z szeregu akordów ułożonych w harmonii i odgrywanych jako akompaniament muzyczny.

Tekstura

Tekstura to melodia w utworze muzycznym podzielona na kilka dźwięków. Przykłady tekstur można znaleźć w parach wokalnych (składających się z sopranu, altowego, tenora i basu) i muzyce orkiestrowej (składającej się z kombinacji różnych instrumentów muzycznych). Odmiany każdego dźwięku tworzą zwartą i słodką kompozycję muzyczną. Tak więc tekstura zawiera rytm, melodię, harmonię i dynamikę.

Dynamika

Dynamika to cicha głośność śpiewanego dźwięku. Dynamika to najpotężniejsze elementy muzyki wyrażające uczucia zawarte w kompozycji muzycznej. Smutne, wesołe, agresywne i płaskie niuanse w utworze będą wyczuwalne w dynamice.

Tembr

Ostatnim elementem muzycznym jest barwa. To jest jakość lub kolor dźwięku, na który wpływa źródło dźwięku i sposób, w jaki wibruje. Ołów, który jest wytwarzany przez instrument dęty, będzie zdecydowanie inny niż ten wytwarzany z instrumentu strunowego. Chociaż oba są grane na tej samej nucie. W głosie ludzkim na barwę ma wpływ grubość strun głosowych.

Najnowsze posty