Darmowe czesne w Niemczech, oto jak?

Niemcy to jedno z ulubionych miejsc edukacyjnych dla studentów z całego świata. Istnieje wiele czynników, które sprawiają, że Niemcy są jednym z krajów docelowych, do których można kontynuować naukę lub naukę. Wśród nich Niemcy są krajem, który zrodził wspaniałych ludzi z fantastycznymi wynalazkami, takimi jak samochody, poduszki bezpieczeństwa, prześwietlacze, aspiryna i wiele innych. Nie jest źle, jeśli Niemcy są jednym z kierunków edukacyjnych pożądanych przez studentów z całego świata.

Jednak kontynuowanie nauki w Niemczech nie jest łatwe. Poza tym, że koszt, który trzeba ponieść, nie jest mały, wymagania dotyczące studiowania w Niemczech wymagają również dodatkowej cierpliwości, aby je ukończyć. Ale spokojnie, istnieje kilka programów stypendialnych, które studenci z całego świata mogą zrobić, aby mogli studiować w tym kraju i oczywiście jest to bezpłatne. Jak więc to robisz?

Kursy podyplomowe związane z rozwojem (EPOS)

EPOS jest przeznaczony dla młodych profesjonalistów z krajów rozwijających się, takich jak World, w celu podjęcia studiów podyplomowych (studia magisterskie i doktoranckie). To pełne stypendium jest w całości finansowane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Jednak studenci zagraniczni, którzy chcą studiować za darmo w Niemczech, muszą spełnić następujące wymagania: ukończyć odpowiedni program studiów; Mieć co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego; W szczególności interesuje się dziedziną związaną z rozwojem i wspiera proces zmiany środowiska osobistego po ukończeniu studiów.

Helmut-Schmidt-Program: Stypendium magisterskie na rzecz polityki publicznej i dobrych rządów (PPGG)

Azja Południowo-Wschodnia, której jednym z nich jest Świat, jest jednym z celów nagrody stypendialnej przyznanej przez Helmut-Schmidt-Program: Stypendium magisterskie na rzecz polityki publicznej i dobrego zarządzania (PPGG). Celem PPGG jest w szczególności sprawdzanie przyszłych młodych liderów, którzy postępują zgodnie z zasadami porządku publicznego i dobrych rządów.

To pełne stypendium magisterskie różni się od innych stypendiów podyplomowych, ponieważ PPGG nie wymaga wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Jednak potencjalni stypendyści PPGG muszą spełniać surowe wymagania, takie jak: Posiadanie osiągnięć naukowych; Znajomość języka angielskiego i niemieckiego; Zaangażowanie polityczne i społeczne; Mieć wysoką motywację, o czym świadczy opis zainteresowania programem studiów, który ma zostać podjęty, oraz wkład, jaki zostanie przekazany krajowi pochodzenia; Licencjat nie starszy niż 6 lat; i nie mieszkali w Niemczech dłużej niż 15 miesięcy w momencie ubiegania się o stypendium.

Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service (DAAD)

DAAD to największa organizacja pomocy finansowej na świecie. DAAD jest skierowany również do krajów innych niż Niemcy, a nawet obejmuje specjalne programy, takie jak Artyści w Berlinie, przeznaczone dla utalentowanych studentów sztuki. Organizacja corocznie wspiera ponad 100 000 niemieckich i zagranicznych studentów i naukowców.

(Przeczytaj także: Najtańsze uniwersytety w Kanadzie, dla tych z Was, którzy chcą studiować za granicą)

Ten program jest partnerstwem między instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu nagradzania utalentowanych studentów. Dzięki sponsorowaniu przez przedsiębiorstwa, fundacje, prywatne uniwersytety i inne instytucje oraz rząd, uzdolnieni studenci otrzymują 300 EUR miesięcznie. Fundusze są zapewniane przez co najmniej dwa semestry, standardowy okres studiów, ale mogą zostać przedłużone, jeśli uczelnia uzna, że ​​studenci kwalifikują się do dalszej pomocy finansowej.

Stypendium Konrada Adenauera (KAS)

Studenci zagraniczni, którzy planują studia magisterskie lub doktoranckie w Niemczech, mogą otrzymać stypendium Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Nagroda ta jest przyznawana na rok i będzie przyznawana studentom, którzy spełniają jeden ważny wymóg znajomości języka niemieckiego (poziom 2 CEFR), nawet jeśli stopień, o który się ubiegają, obejmuje nauczanie języka angielskiego. Kandydaci muszą również spełnić wymagania, a mianowicie granicę wieku do 30 lat.

Zrównoważona gospodarka wodna: stypendium naukowe i granty badawcze dla obcokrajowców

Podobnie jak EPOS, to pełne stypendium jest przeznaczone na studia podyplomowe (magisterskie i doktoranckie). Stypendium jest przeznaczone specjalnie dla dziedziny zrównoważonej gospodarki wodnej z dziedzinami tematycznymi, takimi jak woda i energia, woda i zdrowie, woda i odżywianie, woda i środowisko oraz woda na obszarach miejskich. W szczególności niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) promuje projekty badawcze, które rozwijają, dostosowują i rozpowszechniają technologię i międzynarodowe strategie zarządzania zasobami wodnymi.

Jeśli chcesz otrzymać to stypendium, musisz spełnić następujące kryteria: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego; Ostatni stopień akademicki uzyskiwano nie dłużej niż 6 lat; Minimalny GPA 2,75; TOEFL IBT minimum 80 lub IELTS minimum 6,0, który jest nadal ważny; Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim

Programy stypendialne doktoranckie i post Doc

Stypendium jest formą pomocy finansowej dla studentów zagranicznych realizujących programy doktoranckie i podoktorskie. Oto kryteria wymagane dla tego stypendium, między innymi: Ostatni stopień magistra nie ma więcej niż 6 lat w momencie ubiegania się o stypendium; Dołącz list akceptacyjny od profesora lub promotora; LoA z uniwersytetów w Niemczech; Dowód kontaktu (e-mail) między Profesorem lub Promotorem studiów doktoranckich a kandydatem; Propozycja badań, która została zatwierdzona przez profesora lub promotora; Harmonogram badań zatwierdzony przez profesora lub promotora (3 lata); Minimalny GPA 3.0; TOEFL IBT minimum 80 lub IELTS minimum 6,0, który jest nadal ważny; i znajomość języka niemieckiego w razie potrzeby.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found