Oto definicja propozycji działań, które powinieneś znać

Z pewnością w każdej szkole zorganizowałeś coś, co nazywa się pensi lub występ artystyczny. Cóż, na pewno każda szkoła będzie starała się zaprosić różne gościnne gwiazdy, aby móc ją ożywić, bo zazwyczaj wydarzenie to zbiega się również ze specjalnymi dniami w szkole, takimi jak szkolne urodziny. Aby móc z powodzeniem przeprowadzić to wydarzenie, potrzebna będzie propozycja działania, która zostanie wykorzystana do różnych celów.

Więc czy wiesz, czym jest propozycja działania i czym się ona zajmuje? Jeśli nie, upewnij się, że przeczytałeś do końca, abyś mógł przedstawić świetną propozycję zajęć na imprezę szkolną.

Definicja propozycji działań

Propozycja działania ma znaczenie planu, który przekłada się na szczegółowy i systematyczny plan pracy. Propozycja ta jest składana przed przeprowadzeniem działania, w celu uzyskania pozwolenia lub też poszukiwania sponsorów wydarzenia.

Jeśli odwołujemy się do KBBI (Big World Dictionary), znaczenie tej propozycji jest następujące:

„Propozycja to plan nakreślony w formie planu pracy, systematycznego, dojrzałego i dokładnego planowania opracowanego przez badacza przed przeprowadzeniem badań, zarówno badań w terenie ( badania terenowe ), a także badania literaturowe ( biblioteka naukowa ).”

Różne rodzaje propozycji działań

W rzeczywistości istnieje wiele form propozycji działań, takich jak:

Oferta biznesowa

Propozycja, która zostanie wykorzystana w działalności biznesowej, indywidualnie lub w grupach.

Projekt badawczy

Mianowicie propozycje, które są powszechnie stosowane w dziedzinie akademickiej. Przykładem jest praca dyplomowa lub Praca dyplomowa .

Propozycja projektu

Ten typ wniosku jest używany jako szkic planu pracy dla projektu biznesowego.

Propozycja działania

Mianowicie propozycja przygotowana do wykonania czynności. Treść propozycji działań polega na przedłożeniu planu działań, zarówno indywidualnie, jak iw grupach. Przykładem są zajęcia pensi w szkole.

Struktura propozycji działań

Aby móc przygotować dobrą propozycję działania, możesz postępować zgodnie ze strukturą i metodą jej tworzenia:

1. Nazwa działalności

Upewnij się, że masz nazwę wydarzenia, która przyciąga uwagę różnych odbiorców, z których jedna jest czytelnikiem tej propozycji działania. Przy tworzeniu nazwy działania należy wziąć pod uwagę:

  • Zgodnie z tematem zajęć
  • Krótkie, gęste i wyraźne
  • Wyrażone w formie frazy

2. Wstęp

Na wstępie zapisz powody, dla których działanie powinno zostać przeprowadzone. Zatem oczekuje się, że będziesz w stanie pokazać znaczenie wydarzenia lub czynności, które mają być przeprowadzone.

3. Cel

Podaj różne cele realizacji tego działania.

4. Cele

Ta sekcja zawiera określone instytucje, personel, organizacje lub grupy społeczności, które będą uczestnikami działania.

5. Harmonogram

Zapisz czas i miejsce realizacji swoich działań.

6. Harmonogram wydarzeń

W sekcji harmonogram wyjaśnia rozmieszczenie działań, które zostaną przeprowadzone.

7. Komitet

Skład komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy zostanie opisany w tej sekcji.

8. Budżet

Dobra propozycja musi zawsze zawierać szczegóły dotyczące kosztów prowadzenia działań. Stwórz logiczny i realistyczny plan kosztów, obejmujący dochody i wydatki. Szacunkowe finansowanie dokonane przez autora wniosku zostanie rozważone przez potencjalnych darczyńców lub sponsorów. Budżet kosztów można podzielić na trzy części, a mianowicie przygotowanie, operacje i raporty.

9. Zamknięcie

Zakończenie jest zakończeniem dyskusji na temat planowania działań. Podaj im ostateczny powód, dla którego ludzie czytają tę propozycję. Aby mogli być zainteresowani finansowaniem lub zaproszeniem do udziału w programie.

A więc chodzi o zrozumienie i jak zrobić dobrą propozycję działania. Miejmy nadzieję, że możesz zrobić dobrą propozycję aktywności na imprezę szkolną!

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found