Zrozumienie linii w matematyce

W życiu codziennym wiele przedmiotów wygląda jak linie. Rzędy roślin na plantacji wydają się tworzyć równoległe linie, podobnie jak spotkanie dwóch linii kolejowych wygląda jak przecinająca się linia. Ale czy wiesz, co to jest linia w matematyce?

Linia to zbiór regularnych i ciągłych punktów rozciągających się w dwóch kierunkach. Na przykład model lub reprezentacja linii jest jak nić lub prosta lina, którą można rozciągnąć w obu przeciwnych kierunkach do nieskończoności.

Linia ma tylko jeden wymiar, którym jest długość. Na linii występuje kilka terminów, w tym: promienie, czyli linia, która zaczyna się w punkcie, a drugi koniec może być przedłużony w nieskończonym kierunku, drugi to odcinek linii lub odcinek linii jest częścią linii ograniczonej dwoma punktami końcowymi trzecia to linia pionowa, czyli linia pionowa, a cztery linie poziome, czyli linia pozioma.

Pozycja dwuwierszowa

Pozycja dwóch linii to relacja między dwiema liniami, które mogą być liniami równoległymi, przecinającymi się, przecinającymi się i nakładającymi się liniami.

  • Równoległe linie

Definicja linii równoległej to dwie lub więcej linii, które znajdują się na tej samej płaszczyźnie i nie przecinają się wzajemnie. Linie równoległe można oznaczyć symbolem „//”. Istnieją 3 właściwości równoległych linii, między innymi:

- Jeśli prosta przecina jedną z dwóch równoległych linii, to ta linia przecina również drugą linię

(Przeczytaj także: Oświadczenia i zdania otwarte w matematyce)

- Jeśli prosta jest równoległa do dwóch prostych, wówczas te trzy proste są również równoległe do siebie

- Jeśli poza tą linią znajduje się punkt, to jest dokładnie jedna prosta równoległa do tej prostej.

  • Przecięcie linii

Mówi się, że dwie proste przecinają się, jeśli te dwie proste są na jednej płaszczyźnie i przecinają się w jednym punkcie.

  • Przekraczanie linii

Mówi się, że dwie linie przecinają się, jeśli linie nie leżą w jednej płaszczyźnie i nie przecinają się, jeśli zostaną przedłużone.

  • Linie pokrywają się

to linia mająca co najmniej dwa punkty wspólne. Linie, które zachodzą na siebie, leżą w linii prostej, więc będą się wydawać, że pokrywają się nawzajem (linia prosta).

Porównanie segmentów linii

Na przykład w tym porównaniu segmentów linii segment linii jest podzielony na kilka części. Jeżeli porównuje się odcinki linii i znana jest długość całkowita, można obliczyć długość odcinków linii.

Na przykład, problem polega na tym, że punkt C jest znany na AC: CB = 4: 6. Jeśli długość AC = 24 cm, to jaka jest długość CB i długość AB?

Rozwiązanie:

AC: CB = 4: 6

AC / CB = 4/6 --24 / CB = 4/6

CB = 24 x 6/4 = 6 x 6 = 36 cm

Więc długość CB wynosi 36 cm

Tymczasem aby obliczyć długość AB to:

AC: AB = 4:10

AC / AB = 4/10 --- 24 / AB = 4/10

AB = 24 x 10/4 = 6 x 10 = 60 cm

A więc długość AB wynosi 60 cm.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found