Zrozumienie norm i rodzajów

Ludzie są również nazywani istotami społecznymi, a także jednostkami. Mówi się, że jest istotą społeczną, ponieważ ludzie nie mogą zaspokajać własnych potrzeb, więc żyją w grupach. Ludzie są również indywidualnymi stworzeniami, biorąc pod uwagę, że każda osoba ma różnice w interesach publicznych i prywatnych, więc te różnice będą prowadzić do konfliktu. Z tego powodu, aby stworzyć romantyczny związek (rukun) między ludźmi, potrzebne są normy społeczne, które ich chronią.

Normy są tworzone w oparciu o potrzeby społeczeństwa, aby stworzyć postawę dyscypliny i porządku. Bez naszej wiedzy, w naszych codziennych działaniach zrealizowaliśmy wdrażanie tych norm, ponieważ w naszym środowisku rodzinnym uczymy się szacunku i życzliwości dla naszych rodziców. Właściwie jakie jest znaczenie norm? A jakie normy powinniśmy znać? zobaczmy wyjaśnienie!

Definicja norm

Norma etymologiczna pochodzi z łaciny, norm-ae. To słowo oznacza standardy, wzorce, wytyczne, zasady, środki i nawyki. W związku z tym normy można interpretować jako wzorce lub miary stosowane do pomiaru ludzkich działań lub czynów. Obok tej definicji w języku greckim słowo nomoi lub nomos Prawnych.

Według Big World Language Dictionary (KBBI) definicja normy jest regułą lub przepisem, który wiąże obywateli. Postanowienia te służą jako wytyczne i kontrole zachowania. Ponadto norma oznacza miarę lub regułę, która jest używana jako punkt odniesienia przy ocenie lub porównywaniu czegoś.

(Przeczytaj także: Pojęcie praw i obowiązków człowieka)

Tymczasem zdaniem prof. Soedikno Mertokusumo, pojęcie norm jest dla ludzi zasadą życia dotyczącą tego, co należy robić, a czego nie powinni robić innym ludziom.

Na podstawie tych definicji norm można wywnioskować, że normy są zbiorem reguł, zarówno pisanych, jak i niepisanych, uzgodnionych przez grupę lub społeczeństwo w celu kontrolowania zachowania wszystkich członków danej grupy lub społeczeństwa.

Rodzaje norm

W życiu społecznym istnieją co najmniej 4 rodzaje norm, których należy przestrzegać łącznie, a mianowicie normy religijne, normy przyzwoitości, normy przyzwoitości i normy prawne.

  • Norma religijna

Normy religijne to zasady życia, które są przyjmowane jako przykazania, zakazy i nauki, które pochodzą od Boga i są absolutne. Wdrażanie norm religijnych jest również autonomiczne, co oznacza, że ​​jest bezpłatne dla każdej osoby zgodnie z przekonaniami, które wyznaje. Gdzie ci, którzy ją praktykują, otrzymają nagrodę, w przeciwnym razie, jeśli popełnią grzech, otrzymają grzech.

  • Normy uprzejmości

Normy uprzejmości to normy związane z interakcjami międzyludzkimi w życiu codziennym. Ustanowione regulacje społeczne prowadzą do tego, jak osoba zachowuje się naturalnie w życiu ludzi, gdzie w tej normie zawsze stawia na pierwszym miejscu zasady stosowności, stosowności i nawyków, które powinny obowiązywać w życiu społeczności.

  • Nieprzyzwoitość

Normy przyzwoitości to przepisy społeczne, które wypływają z głosu ludzkiego sumienia. Przestrzegając norm przyzwoitości, człowiek jest szkolony w rozróżnianiu dobrych i złych rzeczy, tak aby społeczeństwo nie dopuszczało się nikczemnych czynów.

  • Norma prawna

Normy prawne to regulacje dotyczące poziomu zachowań ludzkich w kontaktach społecznych, nadawane przez oficjalne organy państwowe. Istotą norm prawnych jest regulowanie i wprowadzanie w życie w celu stworzenia sprawiedliwości w życiu wspólnoty, narodu i państwa.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found