Tolerancja wobec różnorodności etnicznej, religijnej, rasowej i grupowej

Tolerancja to słowo, które często słyszymy zarówno w szkole, jak iw środowisku. „Słowo” jest jednym z kluczy do tworzenia postępu, pokoju i integralności narodu w ramach różnorodności etnicznej, religii, ras i grup na świecie. Ale czy wiesz, czym jest tolerancja? Czy jest to stosowane w życiu codziennym?

W Big World Language Dictionary (KBBI) wyjaśniono definicję tolerancji, która ma być tolerancyjnym (szanować, pozwalać, pozwalać) na stanowisko (opinia, pogląd, przekonanie, nawyk, zachowanie itp.), Które jest inne lub sprzeczne do własnego stanowiska. Tolerancja jest również nazywana tolerancją, co oznacza umiejętność szanowania (szanowania) uczuć innych.

Świat jest krajem, który jest wyjątkowy w porównaniu z innymi krajami, z różnymi grupami etnicznymi, religiami, rasami i grupami. Z tego powodu potrzebne są pewne wysiłki, aby zachować zrównoważoną różnorodność społeczeństwa.

Istnieje wiele wysiłków, które my, obywatele świata, możemy podjąć, aby chronić różnorodność etniczną, religii, ras i grup, mianowicie poprzez rozwijanie postawy poszanowania różnic w wartościach i normach społecznych w społeczeństwie. Poza tym nie dotyczy pochodzenia etnicznego, rasy ani klasy. Ostatnim jest rozwijanie postawy tolerancji w życiu zakonnym.

Znaczenie edukacji wielokulturowej

Etymologicznie wielokulturowość składa się ze słowa multi (wiele) i kultura (kultura). Tak więc wielokulturowość to inne określenie rzeczywistości różnorodności kulturowej. Edukacja wielokulturowa powinna być wykorzystywana jako strategia zarządzania kulturą, oferując potężną strategię transformacji kulturowej poprzez mechanizmy edukacyjne, które szanują różnice kulturowe.

(Przeczytaj również: Zrozumienie współpracy w różnych dziedzinach życia)

Wysiłek ten należy podjąć, ponieważ istnieje obawa, że ​​naród, który nie ma strategii zarządzania kulturą, łatwo zostanie porwany przez nurt, tak że w końcu utraci swoją lokalną i narodową tożsamość.

Jednym ze sposobów rozwoju edukacji wielokulturowej jest edukacja pozaformalna. Na przykład poprzez instytucje religijne, poprzez działania takie jak seminaria i szkolenia.

Pielęgnuj postawę tolerancji

Aby różnorodność w społeczeństwie nie stała się czynnikiem powodującym starcia i podziały prowadzące do konfliktów, potrzebne są tolerancja, wzajemny szacunek i szacunek. Zarówno jako osoba indywidualna, jak i społeczna, wymaga się od nich umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi w celu zaspokojenia ich potrzeb, a przy zaspokajaniu ich potrzeb mogą dochodzić do starć między grupami, grupami lub ogółem społeczeństwa, czy to na tle etnicznym, rasa, religia lub klasa.

Dlatego też, jako dobrzy obywatele świata, konieczne jest zachowanie tolerancji między religiami oraz poszanowanie praw i obowiązków, które istnieją między sobą, aby stworzyć życie, które jest pokojowe, harmonijne, pokojowe i zachowuje integralność kraju świata.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found