Akapit dedukcyjny: definicja i charakterystyka

Na lekcjach języka świata musieliśmy znać akapity. Akapit to kompozycja kilku zdań, które zawierają pomysł lub pomysł. Sam akapit można wyróżnić na podstawie lokalizacji głównej idei. Jest coś, co nazywa się akapitem dedukcyjnym, a także akapitem indukcyjnym. Obie mają swoje własne różnice i cechy. Jakie jest zatem znaczenie dedukcji i jakie są cechy paragrafu dedukcyjnego?

Definicja akapitu dedukcyjnego

Akapit dedukcyjny to akapit, którego główna idea lub idea znajduje się na początku lub w pierwszym wierszu akapitu. Zwykle zaczyna się od ogólnego stwierdzenia, po którym następuje szczegółowe wyjaśnienie w postaci przykładów, dowodów, specjalnych szczegółów i tak dalej. Samo znaczenie dedukcji jest dedukcyjne, możemy to zinterpretować jako coś, co zaczyna się od rzeczy ogólnych, a następnie przechodzi do rzeczy konkretnych.

Charakterystyka akapitów dedukcyjnych

Wiemy już o jednej z cech charakterystycznych akapitu dedukcyjnego, a mianowicie o zdaniu lub idei, lub o głównej myśli znajduje się na początku akapitu. Ale nadal istnieją pewne cechy paragrafów dedukcyjnych, które omówimy szczegółowo.

1. Główna idea znajduje się na początku akapitu

Zgodnie ze znaczeniem słowa dedukcyjna, co oznacza coś, co jest dedukcyjne, akapity dedukcyjne umieszczają swoje główne idee na początku akapitu. Ta główna idea zawiera zdanie, które szeroko wyjaśnia treść akapitu i jest sposobem na stworzenie podstawy do opracowania treści akapitu.

2. Schemat rozwoju od ogólnego do szczególnego

Drugą cechą jest schemat rozwoju od ogółu do szczegółu. Po głównej idei ogólnej nastąpi specjalne zdanie uzupełniające. Zwykle zawiera wyjaśnienia, przykłady lub dowody, które mogą poprzeć główną ideę.

Przykłady akapitów dedukcyjnych

Aby lepiej zrozumieć akapity dedukcyjne, spójrzmy na niektóre z następujących przykładów:

Pierwszy przykład:

Dystans społeczny być rozwiązaniem dla rządu w przezwyciężaniu obecnego problemu pandemii . Zostało to wybrane, ponieważ może zmniejszyć ryzyko przeniesienia choroby z jednej osoby na drugą. Ten krok został również wdrożony w kilku krajach, które również zostały dotknięte pandemią wirusa COVID-19, takich jak Włochy, Stany Zjednoczone i wiele innych. To rzeczywiście ograniczy mobilność społeczności, ale uważa się, że jest w stanie zmniejszyć liczbę pacjentów z tej globalnej pandemii.

Wyjaśnienie:  

Widzimy główną ideę akapitu, a mianowicie „ Dystans społeczny być rozwiązaniem dla rządu w przezwyciężaniu obecnego problemu pandemii ” , to jest główna idea, która próbuje przedstawić ogólny zarys tego akapitu. Co więcej, po tej głównej idei pojawią się konkretne zdania, które wyjaśniają jej cel.

Drugi przykład:

Zmiany klimatyczne stanowią obecnie poważny problem młodych ludzi . Powstało wielu działaczy i różne organizacje wspierane przez młodzież. Wszyscy mają jeden cel, którym jest podniesienie świadomości na temat niebezpieczeństw związanych ze zmianami klimatu spowodowanymi przez człowieka.

Wyjaśnienie:

„Zmiany klimatyczne są obecnie głównym problemem młodych ludzi”. to główna idea, która dostarcza informacji, że w tym akapicie omówiona zostanie rola młodych ludzi w podnoszeniu świadomości na temat zachodzących zmian klimatycznych. Specjalne zdanie po tym wzmocni prezentowaną grupę główną.

Wniosek

Znaczenie dedukcji to coś, co ma charakter dedukcji, zaczynając od czegoś ogólnego, a kończąc na czymś konkretnym. Idealnie pasuje to do definicji akapitu dedukcyjnego, czyli akapitu, który umieszcza swoją główną ogólną ideę na początku akapitu. Po tym następuje specjalne zdanie, które wyjaśnia główną ideę.

Czy masz jakieś pytania w tej sprawie? Wpisz swoje pytanie w kolumnie komentarzy i nie zapomnij podzielić się tą wiedzą.

Najnowsze posty