Rodzaje technik gromadzenia danych jakościowych

Podczas prowadzenia badań potrzebujemy danych tematycznych do analizy. Dane są pozyskiwane w procesie zbierania danych. Samo gromadzenie danych jest etapem badawczym, na którym naukowcy stosują techniki naukowe do uzyskiwania systematycznych danych do celów analitycznych. Techniki gromadzenia danych mogą być ilościowe lub jakościowe. Tymczasem badania ilościowe wykorzystują dane liczbowe lub liczbowe, podczas gdy gromadzenie danych jakościowych zbiera głębsze i bardziej kontekstowe dane.

W tym artykule omówimy rodzaje technik gromadzenia danych jakościowych.

Podejścia jakościowe są zwykle stosowane do badania głębokich problemów, takich jak zjawiska społeczne lub studia organizacyjne. Z tego powodu badania jakościowe są powszechnie wykorzystywane w naukach społecznych. Badane dane jakościowe mają zazwyczaj formę zdań, wywiadów i badań terenowych.

Istnieje kilka powszechnie stosowanych technik gromadzenia danych jakościowych, a mianowicie wywiady, obserwacje, dyskusja w grupie fokusowej (FGD) i badania dokumentów.

Głęboki wywiad

Wywiad jest jedną z technik zbierania danych poprzez bezpośrednie zadawanie pytań źródłom lub informatorom związanym z tematem badawczym. Wraz z postępem technologicznym, obecnie wywiady mogą być przeprowadzane telefonicznie lub wideo rozmowa.

Wywiady są wykorzystywane, gdy badacze chcą poznać dogłębne doświadczenia lub opinie informatorów na dany temat. Wywiady można również wykorzystać do udowodnienia informacji lub informacji, które zostały wcześniej uzyskane.

(Przeczytaj także: 4 techniki zbierania danych w badaniach społecznych)

Aby rozmowa była skuteczna, należy wykonać kilka kroków, a mianowicie przedstawić się, wyjaśnić cele, wyjaśnić materiał wywiadu, a następnie zadać pytania.

Obserwacja

Obserwacja to technika używana do zbierania danych badawczych poprzez obserwację i wykrywanie. Następnie badacz stworzył raport na podstawie tego, co zobaczył, usłyszał i poczuł podczas obserwacji. Prowadzone są obserwacje, aby uzyskać bardziej rzeczywisty i szczegółowy obraz zdarzenia lub incydentu. Naukowcy mogą obserwować określone społeczności, aby zrozumieć ich nawyki lub sposoby pracy. Obserwacje mogą mieć formę obserwacji partycypacyjnych, nieustrukturyzowanych i grupowych.

Obserwacja uczestnicząca jest przeprowadzana, gdy badacz dołącza do badanego wydarzenia lub społeczności. Obserwacje nieustrukturyzowane to obserwacje dokonywane bez wytycznych, które autor swobodnie rozwija w oparciu o warunki panujące w terenie. Ostatecznie obserwacje grupowe dokonano, gdy zespół badawczy obserwował obiekt badań w grupach.

Dyskusja w grupie fokusowej (IOS)

Dyskusja w grupie fokusowej (FGD) to kolejna technika gromadzenia danych jakościowych. Badacz przeprowadził dyskusję z kilkoma respondentami na temat tematu badania, aby poznać ich poglądy lub zrozumienie. Respondenci będą reprezentować populację, do której kieruje badacz. FGD przeprowadza się, gdy badacz chce poznać bardziej obiektywny pogląd na grupę.

Studium dokumentu

Ostatnia z nich to badanie dokumentów. Coś, co ma swoją nazwę, badania dokumentów są przeprowadzane poprzez przeglądanie dokumentów związanych z tematami badawczymi. Dokumenty te mogą mieć formę listów, archiwów zdjęć, protokołów ze spotkań, dzienników, pamiętników i innych.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found