Jak dobrze i poprawnie napisać przedmowę?

Jak sama nazwa wskazuje, przedmowa to linia zdań, które stają się wstępem lub początkiem artykułu, który autor chce przekazać, zanim ostatecznie przejdzie do głównej części dyskusji. Słowa wprowadzające można znaleźć zarówno w pracach naukowych, jak i nienaukowych. Jego własna ogólna natura, czyli nie omawianie pojedynczego tematu, ale omawianie ogólnie interesujących rzeczy, które są omawiane w artykule. Treść zwykle nie jest też zbyt długa. Zwykle jest krótkie, ale jasne i interesujące, więc z tego przedmowy czytelnik będzie chciał zagłębić się w następny rozdział po rozdziale.

Według Wikipedia, przedmowa jest początkową częścią, która określa intencję i cel napisania. Po tym następuje zazwyczaj treść i konkluzja. W przedmowie zazwyczaj jest podziękowanie od autora, następnie krótka dyskusja nad treścią, zanim ostatecznie przejdziemy do części końcowej. W istocie są tutaj 3 części, a mianowicie otwarcie, treść i zamknięcie.

Otwieracz

W początkowej części, która zwykle znajduje się w akapitach od pierwszego do drugiego, autor zazwyczaj wyraża wdzięczność za możliwość dokończenia pisania. Do kogo? Kto inny, jeśli nie Bóg Wszechmogący. Dla tych, którzy są muzułmanami, jego wypowiedzi są skierowane do Allaha SWT i to samo dotyczy wyznawców innych religii. Zwykle zdanie początkowe zaczyna się od zdania „Pochwała”,

Przykład:

Chwała Bogu Wszechmogącemu, ponieważ dzięki Jego łasce ta naukowa praca może zostać prawidłowo wykonana. Ponadto pragniemy również wyrazić naszą najgłębszą wdzięczność tym, którzy pomogli w przygotowaniu tego artykułu naukowego.

lub

Chwała niech będzie naszej wdzięczności za obecność Boga Wszechmogącego, bo tylko dzięki Jego łasce możemy w końcu w odpowiednim czasie ukończyć pracę naukową zatytułowaną „Rola smartfonów we wspomaganiu produktywności” „”.

Zawartość

W sekcji treści zwykle autor podaje intencję i cel pisania, a następnie krótki opis treści.

Przykład:

Niniejsza praca naukowa została opracowana w celu uzyskania aktualnych informacji o roli smartfonów w życiu. To, że nie zawsze długie wpatrywanie się w smartfon będzie miało zły wpływ, może to również zwiększyć produktywność.

(Przeczytaj także: Badanie struktury pracy naukowej od początku do końca)

W tej drugiej części nie należy wdawać się w zbyt wiele szczegółów. Ponieważ ii spowoduje zbyt długie wprowadzenie. Wystarczy trochę wyjaśnić treść pracy naukowej, aby dać czytelnikowi trochę wglądu.

Zamknięcie

Ostatnia część przedmowy to tak zwane zakończenie. W tej sekcji pisarz zwykle przeprasza i ma nadzieję za wykonaną pracę naukową. Te przeprosiny obejmują również przypadki znalezienia błędów w piśmie w późniejszym terminie. Ponieważ, jak to się mówi, brak należy do człowieka, doskonałość należy tylko do Boga.

Przykład:

Chociaż mamy szczerą nadzieję, że ta praca naukowa nie ma wad, zdajemy sobie sprawę, że nasza wiedza jest bardzo ograniczona, dlatego nadal oczekujemy wkładu i konstruktywnej krytyki oraz sugestii dotyczących tej pracy naukowej, aby osiągnąć cel, jakim jest dostarczenie czytelnikom aktualnych informacji.

książka zawierająca wprowadzenie Kate

Poniżej znajduje się kilka przykładów słów wprowadzających zgodnie z Twoimi potrzebami, propozycjami, artykułami naukowymi i artykułami.

Przykładowa propozycja przedmowa

Chwała niech będzie Allahowi SWT, Regulatorowi Wszechświata, który obdarzył Swoją łaską, dzięki czemu udało nam się opracować Propozycję Badawczą „Dostrzeganie korelacji między cukrzycą a niezdrowymi nawykami żywieniowymi”.

Ta propozycja została złożona, aby dowiedzieć się więcej o związku między niezdrową dietą a cukrzycą. Jest to jedna z wczesnych metod zapobiegania, aby zminimalizować liczbę osób cierpiących na tę chorobę.

Chociaż mamy szczerą nadzieję, że ta propozycja nie ma wad, zdajemy sobie sprawę, że nasza wiedza jest bardzo ograniczona, dlatego nadal oczekujemy wkładu i konstruktywnej krytyki oraz sugestii ze strony czytelników dla tej propozycji w celu prawidłowego przeprowadzenia badań, tak aby cel prowadzenie tych badań może być również osiągnięte.

Przykład przedmowy do pracy naukowej

Chwała niech będzie naszej wdzięczności za obecność Boga Wszechmogącego, bo tylko dzięki Jego łasce możemy w końcu w odpowiednim czasie ukończyć tę naukową pracę zatytułowaną „Rola smartfonów we wspomaganiu produktywności” „”.

Niniejsza praca naukowa została opracowana w celu uzyskania aktualnych informacji o roli smartfonów w życiu. To, że nie zawsze długie wpatrywanie się w smartfon będzie miało zły wpływ, może to również zwiększyć produktywność.

Chociaż mamy szczerą nadzieję, że ta praca naukowa nie ma wad, zdajemy sobie sprawę, że nasza wiedza jest bardzo ograniczona, dlatego nadal oczekujemy wkładu i konstruktywnej krytyki oraz sugestii dotyczących tej pracy naukowej, aby osiągnąć cel, jakim jest dostarczenie czytelnikom aktualnych informacji.

Przykładowe artykuły wprowadzające

Nasza wdzięczność kierujemy się ku obecności Boga Wszechmogącego, który obdarzył Swoją łaską w postaci możliwości i wiedzy, aby ten artykuł mógł zostać ukończony na czas.

Chcielibyśmy również podziękować naszym przyjaciołom, którzy wnieśli swój wkład, przedstawiając swoje pomysły, aby ten artykuł był dobrze i starannie zorganizowany.

Mamy nadzieję, że ten artykuł może zwiększyć wiedzę czytelników. Ale poza tym rozumiemy, że ten artykuł jest nadal daleki od doskonałości, dlatego nie możemy się doczekać konstruktywnej krytyki i sugestii dotyczących stworzenia kolejnego lepszego artykułu.

Najnowsze posty