Przyczyny i skutki reformacji Kościoła

Wśród wielu ważnych wydarzeń lub wydarzeń, które miały miejsce w Europie, nazwa reformacja Kościoła może być jednym z najbardziej znanych niektórym z nas. Samo nazywanie się ważnymi nie jest bez powodu. W rzeczywistości reforma kościoła rzeczywiście wywarła duży wpływ na życie ludzkie, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na kontynencie błękitnym. Jaki wpływ będzie miała reforma kościoła na świat?

Samo wystąpienie reformy kościoła poprzedziła myśl Marcina Lutra, który sprzeciwił się sloganowi pastora Johana Tetzela: „Jak tylko moneta zostanie wrzucona do pudełka, dusza powstanie z piekła”. Gdzie to pokazuje odchylenie od prawdziwego chrześcijańskiego nauczania.

W 1517 roku Marcin Luter ogłosił również 95 tez, które zostały rozłożone i przybite na drzwiach kościoła, dotyczące odpustów i innych nauk kościelnych. Trwało to do końca wojny trzydziestoletniej poprzez pokój w Westfalii w 1648 roku.

Chociaż przed Lutrem podjęto znaczące wczesne próby reformy Kościoła - takie jak te podjęte przez Jana Husa, Petera Waldo (Pierre Vaudès) i Jana Wiklifa - powszechnie uznaje się, że Marcin Luter zainicjował reformację Kościoła na podstawie 95 tez. Luter zaczyna od krytyki sprzedaży odpustów, podkreślając, że Papież nie ma żadnej władzy nad czyśćcem, a nauczanie katolickie dotyczące zasług świętych nie ma podstaw w Biblii.

Z powodu reformacji Kościoła

Odchylenie Kościoła od nauk chrześcijańskich było głównym czynnikiem reformy kościoła. Do tego sprzedaż odpustów, wypaczenie sakramentów świętych, przesądy i mitologia, uciążliwe dla społeczeństwa podatki i korupcja kościoła.

(Przeczytaj także: Aufklarung, jego pochodzenie i wpływ)

Reformasi był również wspierany przez rozwój kilku nowych idei, takich jak nacjonalizm, kapitalizm i humanizm oraz wynalezienie maszyny drukarskiej, która ułatwiła społeczeństwu studiowanie krytyki i nauk grup reformistycznych, które sprzeciwiały się Kościołowi.

Wpływ reformacji Kościoła

Ponieważ Kościół w tamtym czasie rządził prawie wszystkimi aspektami życia, zmiany, które nastąpiły, miały również wpływ na wiele sektorów. Wpływ ten wpłynął również na niezliczone zamieszki i krwawe wydarzenia.

Dla świata, zwłaszcza w Europie, reforma kościoła dała początek zachodnim chrześcijaństwu, tak że małe państwa narodowe wyłoniły się bez centrum władzy, takiego jak instytucje papieskie w Rzymie. Ruch reformatorski dał również początek absolutnej władzy w Europie i spowodował konflikty między protestantami a katolikami, wojny domowe i niszczenie dzieł sztuki, rzeźb, obrazów pachnących katolicyzmem.

Reforma kościelna spowodowała również podział chrześcijaństwa na małe sekty, w tym luterizm, kalwinizm, anglikanizm, kwakeryzm i katolicyzm.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found