Definicja instytucji społecznych i ich typy

Ludzie jako istoty społeczne nie mogą żyć samotnie. Zdecydowanie wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, zarówno indywidualnie, jak iw grupach. W społeczeństwie istnieją instytucje społeczne. Instytucje społeczne to zbiór norm, które obowiązują w społeczeństwie w celu regulowania interakcji społecznych w celu zapobiegania wypaczeniom społecznym. Odchylenia społeczne w społeczeństwie mogą przybrać postać konfliktów, nieuczciwej konkurencji, odchyleń pierwotnych, odchyleń wtórnych.

Nie możemy po prostu tworzyć instytucji społecznych. Istnieją co najmniej trzy główne warunki, które muszą spełniać instytucje społeczne, a mianowicie bycie akceptowanym przez społeczność, przestrzeganie szlachetnych wartości wspólnoty oraz posiadanie silnych i wiążących sankcji.

W instytucjach społecznych istnieją cztery etapy normowania, a mianowicie metoda (stosowanie), nawyk (folkways), kodeks postępowania (obyczaje) i zwyczaje (zwyczaje).

Way lub stosowanie to norma, która reguluje styl życia człowieka. Sankcje dla tych, którzy naruszają, są nadal stosunkowo niewielkie, a mianowicie tylko ostrzeżenie. Na etapie nawyku lub folkwaysnormy obowiązujące w społeczeństwie są wynikiem zachowania, które stało się nawykiem. Osoby naruszające prawo mogą otrzymać sankcje w postaci plotek.

Następnym etapem jest zachowanie lub obyczaje. Norma ta reguluje dobre lub złe zachowanie w społeczeństwie. Sankcje dla naruszających są dość wysokie, a mianowicie kara więzienia. Ostatni to zwyczaje lub zwyczaje. Te normy rządzą zachowaniem, które jest wieczne w społeczeństwie. Sankcje otrzymane przez osoby naruszające mają formę wykluczenia.

(Przeczytaj także: Poznanie form interakcji społecznych)

Istnieje kilka typów instytucji społecznych, od rodzinnych, edukacyjnych, ekonomicznych, religijnych po polityczne.

Instytucja rodzinna to najmniejsza jednostka społeczna składająca się z ojca, matki i dziecka. W rodzinie relacje między członkami są ułożone tak, aby każdy członek rodziny miał jasną rolę i funkcję.

Instytucje edukacyjne to instytucje społeczne, które są sposobem uczenia się, szkolenia i spotkań towarzyskich z ukrytymi i jawnymi funkcjami. Instytucje edukacyjne są podzielone na kategorie edukacji formalnej i nieformalnej. Edukacja formalna, taka jak szkoła, oferuje kształcenie wielopoziomowe, od podstawowego do wyższego. Tymczasem edukacja pozaformalna może mieć formę kursów umiejętności.

Instytucje ekonomiczne to miejsca, w których ludzie prowadzą działalność w celu zaspokojenia swoich potrzeb i osiągnięcia dobrobytu. Niektóre funkcje instytucji ekonomicznych to wytyczne dotyczące kupna i sprzedaży, forum uzyskiwania potrzeb i nadawania tożsamości społeczności.

Tymczasem instytucje religijne to systemy wierzeń i ważne praktyki religijne społeczeństwa, które zostały ujednolicone i sformułowane oraz które są powszechnie przyjmowane i uznawane za konieczne i prawidłowe.

Ostatni typ to instytucja polityczna. Instytucja ta działa w systemie państwowym, co wiąże się z procesem wyznaczania i realizacji celów państwa. Instytucje polityczne są związane z formą państwa, formą rządu i formą władzy.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found