Ziemia jako magnes, oto wyjaśnienie!

W życiu codziennym, zwłaszcza w świecie transportu, czy to w lotnictwie, na statkach czy w transporcie lądowym, istnienie ziemskiego pola magnetycznego jest niezaprzeczalnie bardzo ważne. Powodem jest to, że ziemskie pole magnetyczne może pomagać ludziom w określaniu kierunku lub nawigacji za pomocą kompasu lub satelity i GPS.

Ziemskie pole magnetyczne, znane również jako pole geomagnetyczne, to pole magnetyczne, które sięga od wnętrza ziemi do granicy, w której pole magnetyczne styka się z wiatrem słonecznym. Ziemia jest magnesem, zakładając, że w środku ziemi znajduje się pasek magnetyczny skierowany z północy na geograficzne południe ziemi, a południowy koniec magnesu wskazuje geograficzną północ od ziemi.

Badanie ziemskiego pola magnetycznego nazywa się paleomagnetyzmem. Magnesy ziemne mają pola magnetyczne, które mogą wpływać na kompasy, inne formy nawigacji lub magnesy sztabkowe. Ponadto oś magnesu ziemskiego tworzy niewielki kąt 170 ° z osią geograficzną Ziemi.

Północne i południowe bieguny ziemskiego pola magnetycznego nie pokrywają się z geograficznymi biegunami północnym i południowym, ale będą się nieznacznie odchylać. Gdzie kąt utworzony między odchyleniem biegunów magnetycznych Ziemi a biegunami geograficznymi Ziemi nazywany jest kątem deklinacji. Tymczasem kąt utworzony między południowym biegunem magnesu ziemskiego a poziomym kierunkiem ziemi jest kątem nachylenia.

(Przeczytaj również: Zrozumienie pól magnetycznych)

Jeśli chodzi o zastosowanie tego pola magnetycznego, możemy je łatwo znaleźć, np. W lotnictwie i żegludze, które wymagają nawigacji, aby nie stracić kierunku. Ludzie używają kompasów, które opierają się na polu magnetycznym Ziemi do określania kierunku od XI wieku naszej ery.

Nie tylko ludzie potrzebują nawigacji, ale także zwierzęta, takie jak gołębie, żółwie i łosoś, które potrzebują nawigacji, aby podróżować, aby zarobić na życie lub znaleźć pożywienie.

Poza tym ziemskie pole magnetyczne służy również do odbijania większości wiatru słonecznego. Gdzie przepływ naładowanych cząstek ze słońca jest w stanie jonizować atmosferę ziemską.

Gazy te wystawione na działanie wiatru słonecznego mogą zostać uwięzione w bąbelkach pola magnetycznego, które mogą być przenoszone przez wiatr słoneczny. Ten proces prawdopodobnie miał również miejsce na planecie Mars.

Oprócz globalnej nawigacji i ochrony życia biologicznego przed promieniowaniem kosmicznym, z których jednym jest wiatr słoneczny, ziemskie pole magnetyczne jest również przydatne do utrzymywania obrotu Ziemi wokół własnej osi. Poza tym, niezależnie od debaty, czy wydobycie niszczy Ziemię, czy nie, dzięki ziemskiemu polu magnetycznemu łatwiej będzie namierzyć pewne rodzaje minerałów i rudy żelaza w ziemi.

Najnowsze posty