Rodzaje map na podstawie ich kształtu

Niektórzy z nas muszą znać mapy, obie przedstawiające region świata, kontynent azjatycki, na mapie świata. W przeszłości mapy były dostępne tylko w formie książkowej lub papierowej, obecnie można je przeglądać cyfrowo na telefonach komórkowych lub innych urządzeniach elektronicznych. Czy wiesz jednak, że ta mapa jest podzielona na kilka typów? W przybliżeniu o jakich typach map się mowa? Porozmawiajmy razem!

Mapa to ogólny opis powierzchni ziemi na płaskiej płaszczyźnie zredukowanej do określonej skali i zaopatrzonej w pismo i symbole jako informacje. Ogólnie typy map są podzielone na 4 kategorie, w zależności od informacji, typu, skali i kształtu.

Ze względu na rodzaj mapę można podzielić na 2, a mianowicie mapę fotograficzną i mapę liniową. Mapa fotograficzna to mapa utworzona z połączonej mozaiki zdjęć lotniczych lub zdjęć satelitarnych, natomiast mapa liniowa to mapa przedstawiająca naturalne i sztuczne szczegóły w postaci punktów, linii i obszarów.

W oparciu o skalę mapa jest dalej podzielona na 5 typów, w tym mapy katastralne, mapy w dużej skali, mapy w średniej skali, mapy w małej skali i mapy w skali geograficznej.

  • Mapy katastralne, czyli mapy o skali od 1: 100 do 1: 5000
  • Mapy wielkoskalowe, czyli mapy o skali od 1: 5 000 do 1: 250 000
  • Mapy o średniej skali, czyli mapy o skali od 1: 250 000 do 1: 500 000
  • Mapy w małej skali, czyli mapy o skali od 1: 500 000 do 1: 1 000 000
  • Mapa w skali geograficznej, czyli mapa o skali mniejszej niż 1: 1 000 000

(Przeczytaj również: Rodzaje map oparte na skali)

Każdy rodzaj mapy wraz ze swoją skalą ma inne funkcje i poziomy czytelności informacji. Im większa skala mapy, tym wyraźniejsze będą przedstawione w niej informacje.

Cóż, na podstawie informacji ten typ mapy jest podzielony na 2, a mianowicie:

Mapa ogólna: mapa przedstawiająca wszystkie cechy na powierzchni ziemi, zarówno naturalne, jak i sztuczne. Istnieją 2 rodzaje map ogólnych, a mianowicie mapy toppograficzne i mapy korograficzne.

  1. Mapa topograficzna to mapa przedstawiająca relief lub wysokość powierzchni ziemi, narysowana za pomocą warstwic. Im bliżej siebie są kontury, tym bardziej stromy teren.
  2. Mapa chorograficzna, czyli mapa przedstawiająca ogólnie część lub całość powierzchni Ziemi. Ten typ mapy przedstawia wszystkie obiekty na danym obszarze, takie jak góry, jeziora, drogi i linie brzegowe.

Mapa tematyczna: mapa zawierająca informacje o aspekcie lub określonym zjawisku na powierzchni ziemi. Ten typ mapy wyświetla tylko określone rzeczy w razie potrzeby, na przykład mapę rozmieszczenia kopalń, mapę użytkowania terenu i mapę rozmieszczenia ludności.

Ze względu na swój kształt mapa ta jest podzielona na 3 typy, a mianowicie

  • Mapa wytłaczana, czyli mapa, której powierzchnia jest wykonana w oparciu o rzeczywisty kształt powierzchni ziemi.
  • Mapa płaska, czyli mapa wykonana na płaskiej płaszczyźnie. Ze względu na płaski kształt do opisu rzeczywistego ukształtowania powierzchni ziemi stosuje się gradację kolorów.
  • Mapy cyfrowe, czyli mapy, które są tworzone i mogą być odczytywane za pomocą komputera.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found