Definicja mutacji i typów

Kiedy dowiadujemy się o dziedziczności, dowiadujemy się, że na cechy żywych istot wpływają ich rodzice. Dlatego można powiedzieć, że każdy organizm ma inny wygląd niż inne organizmy tego samego gatunku. Istnieją jednak również różnice fizyczne, które klasyfikujemy jako anomalie lub anomalie ze względu na ich niezwykły wygląd, na przykład dwugłowy wąż lub pięcionożna owca. Jest to spowodowane mutacjami. Jaka jest więc definicja mutacji?

Sama definicja mutacji to trwała zmiana w sekwencji DNA genu. Nie oznacza to jednak, że mutacje są zawsze negatywne. W teorii ewolucji mutacje odgrywają ważną rolę jako główny składnik zmienności genetycznej. Mutacje mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Istnieje kilka typów mutacji opartych na typie komórki, współczynniku częstości występowania i stopniu. W tym artykule omówimy rodzaje mutacji.

Na podstawie typu komórki

W zależności od rodzaju komórki, w której występuje mutacja, istnieją mutacje zarodkowe i mutacje somatyczne. Mutacja germinalna to rodzaj mutacji, który występuje w komórkach płciowych lub komórkach gamety. Ten typ mutacji można przekazać poprzednim pokoleniom.

(Przeczytaj także: Czynniki wpływające na ewolucję)

Tymczasem mutacje somatyczne lub somatyczne to rodzaje mutacji, które występują w komórkach ciała. Ten typ mutacji nie jest przekazywany następnemu pokoleniu.

Na podstawie czynnika incydentu

Ze względu na czynnik występowania mutacje dzieli się na mutacje naturalne i mutacje sztuczne. Sztuczna mutacja to rodzaj mutacji, która pojawia się nagle i spontanicznie. Z tego powodu zwykle trudno jest zidentyfikować przyczynę.

Kolejnym rodzajem mutacji jest mutacja sztuczna. Jak sama nazwa wskazuje, sztuczne mutacje to mutacje, które są celowo indukowane i obejmują interwencję człowieka. Przykładem sztucznej mutacji jest inżynieria genetyczna mająca na celu nabycie korzystnych cech i wytworzenie nowych genotypów.

Na podstawie poziomu

Tymczasem na podstawie poziomu możemy podzielić mutacje na mutacje genów i mutacje chromosomalne.

Mutacja genu lub mutacja punktowa to rodzaj mutacji, który występuje w sekwencji genu lub zasady azotowej w DNA. Zmiany w składzie zasad azotowych w DNA mogą prowadzić do zmian w syntetyzowanym białku, a nawet zmian w fenotypie. Mutacje punktowe mogą być spowodowane błędami podczas replikacji DNA przez mutageny, zerwaniem wiązań tlenowo-fosforanowych, substytucją par zasad i zmianami liczby zasad.

Tymczasem mutacje chromosomów występują z powodu zmian w układzie i liczbie chromosomów. Mutacjami spowodowanymi zmianami w układzie chromosomów mogą być delecje, duplikacje, translokacje i inwersje. Delecja odnosi się do mutacji chromosomu, która występuje z powodu utraty części ramienia chromosomu. Duplikacja następuje z powodu dodania homologicznego ramienia chromosomów. Dodatki mogą pochodzić z drugiego ramienia z usunięciem.

Translokacja to mutacja, która występuje, ponieważ przerwa w chromosomie jest przyłączona do niehomologicznego chromosomu. Wreszcie inwersja następuje, ponieważ chromosom pęka i łączy się ponownie z pierwotnym chromosomem, ale w pozycji odwróconej.

Mutacje, które pojawiają się w wyniku zmian w liczbie chromosomów, można podzielić na euploidię i aneuploidię. Euploidia to zmiana liczby chromosomów w całym zestawie par chromosomów w organizmie. Euploidia może być triploidalna (3n), tetrapolidowa (4n) i tak dalej.

Tymczasem aneuploidia to zmiana liczby chromosomów, która występuje tylko w niektórych parach chromosomów. Aneuploidia może być monosomią (2n-1), nulisomią (2n-2), trisomią (2n + 1) i tetrasomią (2n-2).

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found