Różne teorie wejścia islamu na świat

W przeszłości świat był okupowany przez różne królestwa hindusko-buddyjskie, które rozszerzały swoje terytorium. Jednak pojawienie się królestw islamskich było jednym z czynników ich upadku. Jak dokładnie wygląda teoria wejścia islamu na świat? Historycy mają kilka poglądów.

Islam narodził się po raz pierwszy w Mekce w Arabii Saudyjskiej. Kiedy islam szerzył swoją religię i kulturę na świecie, był to zwykle pokojowy proces. Dlatego król zwykłym ludziom przyjął go ciepło.

Teoria pierwszego wejścia islamu na świat odbywała się szlakami handlowymi. W VII-XVI wieku ruch handlowy na wodach świata był bardzo intensywny. Muzułmańscy kupcy z Gudżaratu (Indie), Persji i Arabii Saudyjskiej często nie tylko dokonywali transakcji, ale także przedstawiali lokalnym mieszkańcom islamskie nauki i wartości. Są łatwo akceptowani, ponieważ jako handlowcy mogą mieszać się z różnymi grupami.

(Przeczytaj także: Powstanie i upadek imperium islamskiego na świecie)

Niektórzy z tych kupców zdecydowali się osiedlić i założyć osadę niedaleko portu lub miejsca handlu. Istnienie tych wiosek zwiększa interakcje między kupcami a lokalnymi społecznościami, dzięki czemu nauki islamu są coraz bardziej znane i rozumiane przez obywateli świata.

Z biegiem czasu przybywało coraz więcej muzułmańskich handlarzy, a wpływ islamu na świat stawał się coraz większy. Dlatego handel jest najbardziej widoczną metodą szerzenia islamu i pierwszym kanałem szerzenia islamu na świecie.

Uważa się, że oprócz handlu islam rozprzestrzenia się także poprzez małżeństwo. Kupcy, którzy wędrowali i osiedlali się na Świecie, żenili się z lokalnymi mieszkańcami. Ich pozycja była uznawana za godną szacunku w społeczeństwie, więc niektórzy z nich poślubili córki kupców, szlachciców i członków rodziny królewskiej.

Małżeństwo przynosi korzyści w rozprzestrzenianiu się islamu, ponieważ handlarze ci wymagają, aby ich przyszłe żony najpierw przeszły na islam. Dzieci z ich małżeństwa również przyjmują islam tak, jak ich rodzice.

Większy wpływ na rozprzestrzenianie się islamu miały małżeństwa z arystokratami lub królami. Coraz więcej członków dworu przechodziło na islam. Królestwa, które były w stylu hindusko-buddyjskim, stopniowo przestawiały się na wzorce islamskie.

Edukacja stała się jedną z metod szerzenia islamu na świecie. Ulama i kaznodzieje aktywnie szerzą nauki islamu na świecie poprzez edukację. Założyli islamskie szkoły z internatem w różnych regionach, aby uczyć mieszkańców islamu. Po ukończeniu szkoły z internatem uczniowie stają się kaznodziejami, by szerzyć islam na swoich terenach.

Pesantren wydał wielu religijnych nauczycieli, kiai i uczonych. Niektórzy z tych, którzy ukończyli studia, założyli nawet nowe islamskie szkoły z internatem. Dlatego edukacja odgrywa wystarczająco dużą rolę w rozprzestrzenianiu się islamu na świecie.

Ostatnia teoria wejścia islamu na świat dotyczy sztuki kulturowej. Islam rozwinął się poprzez różne formy kultury, takie jak sztuka budowlana (meczet), rzeźba (rzeźba), taniec, muzyka i literatura.

Dzięki sztuce kulturalnej kaznodzieje tacy jak Wali Songo są w stanie uczyć islamu poprzez podejście kulturowe, tak aby był on łatwo akceptowany przez społeczność. Przykładami przyjętego podejścia kulturowego są Sunan Bonang, który stworzył gender Durama oraz książkę Gending Sunan Bonang. Oprócz tego jest też Sunan Giri, znany jako kompozytor Asmarandana i Napiwek. Jednym z Sunan wyróżniających się w Wali Songo jest Sunan Kalijaga. Głosząc, wykorzystywał środki masowego przekazu do szerzenia islamu w społeczeństwie.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found