Co to jest notacja naukowa?

Odległość między Ziemią a Słońcem jest bardzo duża, około 149 600 000 kilometrów. Jeśli jest opisany, wymaga wystarczająco dużo miejsca, aby go zapisać. Dlatego, aby ułatwić zapisywanie odległości między Ziemią a Słońcem, możesz użyć notacji naukowej lub standardowej formy, dzięki czemu pisanie dużych liczb może być krótsze. Więc jakie jest dokładnie znaczenie tego naukowego zapisu?

Notacja naukowa to procedura pisania liczb, która zawiera bardzo duże lub bardzo małe wartości, aby ułatwić zapis w standardowej notacji dziesiętnej. Notacja naukowa ma wiele przydatnych właściwości i jest powszechnie stosowana w kalkulatorach oraz przez naukowców, matematyków, lekarzy i inżynierów.

Istnieją trzy części pisania liczb w notatkach naukowych, a mianowicie współczynnik, który pokazuje dowolną liczbę rzeczywistą z przedziału od 1 do 10, podstawą jest liczba dziesiętna 10, a trzecią jest wykładnikiem potęgi, do której podniesiona jest podstawa.

(Przeczytaj także: Rola chemii w życiu)

W notacji naukowej oznacza to, że liczby (od 1 do 10) są mnożone za pomocą wykładników, takich jak: ax10n, gdzie a jest liczbą podstawową, a n jest wykładnikiem (wykładnikiem). Wyniki pomiarów należy podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku. Na przykład liczba 125 zapisana w standardowej formie wyniosłaby 1,2 x 102.

  • Zapisywanie liczb większych lub równych 10

Jeśli liczba większa niż 10 nie ma przecinka (nie dziesiętnego), zrób przecinek po ostatniej cyfrze. Poza tym użyj dodatnich potęg, jeśli przecinek dziesiętny zostanie przesunięty w lewo. Na przykład 27 000 000 = 2,7 x 107.

  • Wpisz liczbę od 0 do 1

Pisząc tę ​​liczbę, używa ujemnej potęgi, jeśli przecinek dziesiętny zostanie przesunięty w prawo. Na przykład 0,0000027 = 2,7 x 10-6.

Notacja naukowa wyświetlana w kalkulatorze może przybierać inne skrócone formy, ale ma to samo. Na przykład 3,2 X 106 (notacja pisana) = 3,2E + 6 (notacja w niektórych kalkulatorach) = 3,26 (notacja w niektórych innych kalkulatorach).

Najnowsze posty