Różnica w przygotowaniu i wdrożeniu APBN i APBD

W poprzednim artykule omówiliśmy APBN, czyli budżet dochodów i wydatków państwa. Jako roczny program finansowy dla celów systemu rządowego, APBN różni się znacznie od APBD, jako planu finansowego dla rządu regionalnego i DPRD. Obejmuje to przygotowanie i wdrożenie.

Jeśli APBN obejmuje wydatki państwowe, APBD, które oznacza regionalny budżet dochodów i wydatków, zawiera szczegółowe informacje o regionalnych źródłach dochodów i wydatkach regionalnych w okresie jednego roku. Przepis ten reguluje ustawa nr. 32 z 2003 roku.

Poza swoim zakresem, APBN i APBD mają również różne procesy projektowania i wdrażania, wiesz. Spójrzmy na to razem, aby nie pomylić się między nimi.

Kompilacja i implementacja

Budżet państwa

Przygotowując APBN należy przestrzegać zasad, a mianowicie zasady niezależności, zasady ostrzenia oraz zasady oszczędzania.

Zasada niezależności oznacza, że ​​finansowanie opiera się na zdolności państwa do dodatkowych pożyczek zagranicznych. Zasada ostrzenia lub pogłębianie priorytetów w rozwoju oznacza, że ​​APBN musi traktować priorytetowo korzystne finansowanie. W końcu, zasada oszczędności zażądać APBN w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

Przygotowanie APBN można podzielić na dwa etapy, a mianowicie proces dyskusji i proces składania wniosków. Rozmowy między rządem a KRLD trwały od lutego do sierpnia. Następnie proces składania, przeglądu i ratyfikacji APBN trwa od sierpnia do grudnia.

Przygotowanie APBN rozpoczyna się od etapu opracowywania przez rząd RAPBN (Projektu budżetu na dochody i wydatki państwa) w okresie od stycznia do marca. RAPBN jest następnie przesyłany przez rząd centralny do KRLD w okresie od kwietnia do maja. DPR dokonał przeglądu projektu tylko od lipca do sierpnia. Decyzje RAPBN, aby stać się APBN lub korzystać z APBN z poprzedniego roku, są podejmowane od sierpnia do grudnia.

Wdrożenie APBN jest uregulowane w ustawie nr. 45 z 2013 r. W sprawie procedur wdrażania APBN, aby APBN działał poprawnie i odpowiedzialnie. W jego realizacji odbywa się nadzór budżetu państwa, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Nadzór wewnętrzny sprawuje jednostka nadzorcza nadzorowanej grupy. W międzyczasie nadzór zewnętrzny wykonywany jest poprzez badanie przez BPH (BPH).

APBD

Planowanie i przygotowanie APBD reguluje rozporządzenie rządu nr. 58 z 2005 r. Dotyczące regionalnego zarządzania finansami. Etapy planowania i przygotowania APBD rozpoczynają się od sformułowania RAPBD (projektu regionalnego budżetu na dochody i wydatki), wykonywanego przez samorząd regionalny. Następnie RAPBD jest przesyłany do DPRD. Nowy RAPBD był omawiany przez DPRD i zespół wykonawczy ds. Budżetu. Ostatecznie zatwierdzona RAPBD zostanie ratyfikowana do APBD i wdrożona przez rząd.

Przygotowując APBD kieruje się kilkoma zasadami, a mianowicie udziałem społeczeństwa, przejrzystością i odpowiedzialnością, dyscypliną budżetową, wydajnością i skutecznością oraz przestrzeganiem zasad i przepisów.

Udział społeczności oznacza, że ​​społeczność musi być zaangażowana w przygotowanie APBD z nadzieją, że można ją przygotować odpowiednio i zgodnie z celem. Przejrzystość i odpowiedzialność odnoszą się do APBD, która musi być przejrzysta i publicznie dostępna, aby uniknąć nadużywania RAPBD.

Dyscyplina budżetowa oznacza, że ​​dochody planowane w APBD muszą być racjonalne i mieć limit budżetowy. Wydajność i skuteczność odnoszą się do wykorzystania budżetu, który musi być optymalny i może poprawić usługi i dobrobyt publiczny. Zasada przestrzegania zasad i prawa oznacza, że ​​przygotowanie APBD musi być posłuszne i nie kolidować z obowiązującym prawem.

Po zaprojektowaniu i sformalizowaniu APBD rozpocznie się wdrażanie APBD. Wdrażanie APBD to samorząd lokalny, który określa RASK (Plan Budżetu Jednostki Pracy) na podstawie APBD, który został zalegalizowany i stał się DASK (Dokument Budżetowy Jednostki Roboczej). DASK staje się wówczas podstawową wytyczną do wykonania całego budżetu.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found