Fizyka Wielkości: podstawowe rzeczy, które musisz wiedzieć

Nie zdając sobie z tego sprawy, jesteśmy już otoczeni różnymi rzeczami związanymi z wielkościami fizycznymi. Długość, czas, waga, temperatura to tylko niektóre przykłady ilości, których często używamy i napotykamy w życiu codziennym. Jeśli jesteśmy świadomi, przy ujawnianiu lub zapisywaniu tych ilości zawsze towarzyszy termin zwany jednostką. Wcześniej, na przykład, do pomiaru długości obiektu używano unikalnej jednostki, takiej jak „rozpiętość”, w pomiarach powierzchni używano jednostek, takich jak „tumbak”, oraz jednostek, takich jak „mayam”, do mierzenia wagi obiektu. . Pomiary przy użyciu takich jednostek z pewnością nie mogą dać dokładnych i takich samych wyników dla wszystkich. Tak więc jednostki, które zostały ustandaryzowane, aby można było ich używać w ogóle, zawsze pozostają lub są takie same dla wszystkich i oczywiście dają dokładne wyniki.

Fizyka to dziedzina nauk przyrodniczych, która nie wymyka się pomiarom wielkości. Fizyka to nauka o nieożywionych zjawiskach naturalnych lub materii w sferze czasu i przestrzeni. Fizycy lub tak zwani fizycy badają zachowanie i właściwości materii w bardzo zróżnicowanej dziedzinie, od submikroskopowych cząstek, które odgrywają rolę w kształtowaniu całej materii na tym świecie, po zachowanie materii we wszechświecie jako jeden kosmos. Szeroka wiedza, prawda?

Dlatego znajomość wielkości fizycznych jest podstawową rzeczą, której musisz się nauczyć, nauczmy się tego.

Wielkości fizyczne

Zrozumienie w fizyce z wielkość to wszystko, co można zmierzyć dokładnymi liczbami i ma jednostki. Ilości i jednostki są nierozłączne. Jednostka to nazwa lub termin nadany w celu zmierzenia ilości. Każda wielkość w fizyce ma swoją własną jednostkę. Na podstawie tej jednostki ilości można podzielić na dwie, a mianowicie główna kwota i ilość pochodna .

Główna kwota

Podstawowa ilość to rodzaj wielkości, której jednostki zostały z góry określone na podstawie wcześniejszej zgody fizyków. W fizyce istnieje siedem głównych wielkości. Możesz to zobaczyć w poniższej tabeli.

Nie. Główna kwota Jednostka
1 Długość (l) metr (m)
2 Masa (m) kilogram (Kg)
3 Czas (t) sekunda / sekunda (y)
4 Temperatura (T) Kelwin (K)
5 Obecny (I) Amper (A)
6 Intensywność (w) Candela (cd)
7 Ilość substancji (n) kret

Ilość pochodna

Ilość pochodna to ilość, której jednostki są wyprowadzane z wielkości głównych. Ilości pochodne są bardzo duże, kilka przykładów to:

  • Duży

Wielkość pochodząca z jednostki długości.

  • Prędkość

Wynikający z długości i czasu.

  • Przyśpieszenie

Wielkość wynikająca z długości i czasu.

  • Gęstość

Wyznaczona na podstawie masy i długości.

  • Styl

Wielkość ta jest wyprowadzana z masy, długości i czasu.

  • Nacisk

Wywodzi się również z masy, długości i czasu.

Aby łatwo odróżnić tę pochodną wielkość, można zwrócić uwagę na poniższą tabelę:

Nie. Główna kwota Jednostka
1 Obszar (A) m 2
2 Prędkość (v) SM
3 Przyspieszenie (a) m / s 2
4 Gęstość (p) kg / m 3
5 Styl (F) N
6 Ciśnienie (P) Rocznie

Wielkość wymiaru

Termin wymiar jest opisem wielkości pochodnej w ilości składowej. Wymiary ilości w normach międzynarodowych są następujące:

Nie. Główna kwota Wymiary
1 Długość (l) L
2 Masa (m) M
3 Czas (t) T
4 Temperatura (T) Ө
5 Obecny (I) ja
6 Intensywność (w) jot
7 Ilość substancji (n) N

Wniosek

Wielkości i jednostki to podstawowe rzeczy, które musisz zrozumieć, studiując fizykę. To naprawdę pomoże ci w przyszłości. Wszystko, co obliczysz, będzie miało związek zarówno z ilością, jak i jednostką.

Czy masz jakieś pytania w tej sprawie? Wpisz swoje pytanie w kolumnie komentarzy i nie zapomnij podzielić się tą wiedzą.

Najnowsze posty