Co to jest anabolizm?

Metabolizm to seria reakcji chemicznych zachodzących w organizmach w celu podtrzymania życia. Procesy te pozwalają organizmom rosnąć i rozmnażać się, utrzymywać strukturę i reagować na środowisko. Ogólnie rzecz biorąc, metabolizm ma dwa kierunki trajektorii organicznych reakcji chemicznych, mianowicie katabolizm i anabolizm. Jaka jest różnica?

Katabolizm to szlak metaboliczny, który rozkłada złożony substrat cząsteczek organicznych na jego składniki składowe, jednocześnie uwalniając energię, zwykle w postaci ATP. Tymczasem anabolizm jest szlakiem metabolicznym, który polega na kompilacji prostych związków organicznych w związki chemiczne lub złożone cząsteczki.

Mówiąc najogólniej, anabolizm wymaga energii z zewnątrz, w tym przypadku energii świetlnej i energii chemicznej. Energia jest następnie wykorzystywana do wiązania otrzymanych prostych związków w bardziej złożone związki. Krótko mówiąc, w tym procesie wymagana energia nie jest tracona, ale jest magazynowana w postaci wiązań chemicznych w tworzonych związkach kompleksowych.

(Przeczytaj także: Poznanie działów biologii)

Anabolizm składa się z trzech podstawowych etapów, obejmujących produkcję prekursorów, takich jak aminokwasy, cukry proste i nukleotydy; aktywacja związków do postaci reaktywnych za pomocą energii z ATP; oraz włączenie tych prekursorów do złożonych cząsteczek, takich jak białka, polisacharydy, tłuszcze i kwasy nukleinowe.

Anabolizm wykorzystujący energię świetlną jest znany jako fotosynteza, podczas gdy te, które wykorzystują energię chemiczną, znane są jako chemosynteza.

Produkty anaboliczne pełnią istotną funkcję. Produkty te obejmują glikogen i białko jako paliwo w organizmie, kwasy nukleinowe do kopiowania informacji genetycznej. Białka, lipidy i węglowodany tworzą strukturę organizmu żywych istot, zarówno wewnątrzkomórkowych, jak i zewnątrzkomórkowych. Jeśli synteza tych materiałów jest szybsza niż rozkład, organizm będzie się rozwijał.

W istocie proces anabolizmu jest bardzo ważny dla organizmu. Ponieważ bez tego procesu nie wystąpi ciągłość wzrostu i komórek w tkankach i narządach organizmu.

Proces anaboliczny może zostać zakłócony, jeśli pojawią się problemy z hormonami. Wśród problemów, które mogą wystąpić w przypadku każdego z tych hormonów, są insulinooporność, niedobór hormonu wzrostu (GHD), nieprawidłowe poziomy testosteronu i inne.

Najnowsze posty