Definicja, przyczyny i wpływ zanieczyszczenia wody

Zanieczyszczenie wody jest głównym problemem globalnym wymagającym oceny i przeglądu polityki w zakresie zasobów wodnych na wszystkich poziomach (od poziomu międzynarodowego po prywatne źródła wody i studnie). Mówi się, że zanieczyszczenie wody jest główną przyczyną zgonów i chorób na świecie. Przynajmniej każdego dnia odnotowuje się ponad 14 000 zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem wody.

Sama woda, jak wiadomo, jest jednym z zasobów, które są główną potrzebą wszystkich istot żywych, w tym ludzi. Ciało ludzkie składa się w 80% z płynów, co dowodzi, że brak wody może szkodzić zdrowiu.

Komórki organizmu mogą funkcjonować tylko w płynach. Substancje potrzebne organizmowi są transportowane w postaci roztworu. Nie tylko ludzie, zwierzęta i rośliny zależą również od dostępności wody.

(Przeczytaj także: Definicja, przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby)

Na samej powierzchni Ziemi dominuje woda, która stanowi około 71 procent. Większość z nich to słona woda występująca w oceanach i oceanach. Tylko 3 procent świeżej wody może być spożywane przez ludzi i jest dostępna w rzekach, jeziorach, źródłach i lodowcach.

Dostępność wody wpływa również na określone siedliska, ponieważ może determinować liczbę osobników gatunku i różnorodność biologiczną na tym obszarze. Ponadto warunki wodne zależą również od właściwości gleby i temperatury.

Biorąc pod uwagę znaczenie wody dla organizmów żywych i środowiska, oczywiście zaczynamy się martwić o zanieczyszczenie wody spowodowane nieodpowiedzialną działalnością człowieka. W tym artykule omówimy przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody oraz zapobieganie im.

Definicja i przyczyny zanieczyszczenia wody

Zanieczyszczenie wody to stan, w którym zbiorniki wodne są zanieczyszczone substancjami, które mogą obniżyć jakość wody. Substancje te mogą mieć postać odpadów, śmieci lub materiałów toksycznych, takich jak nawozy i pestycydy. Zanieczyszczenie wody następuje z powodu złego gospodarowania odpadami i odpadami, tak że zbędne substancje są odprowadzane do zbiorników wodnych, takich jak rzeki i morza.

Oprócz substancji, które mogą zanieczyścić wodę, również zjawiska naturalne, takie jak wulkany, eksplozje glonów, niszczenie ryb, burze i trzęsienia ziemi, powodują również poważne zmiany w jakości wody i stanie ekologicznym wód.

Wpływ zanieczyszczenia wody

Jeśli występują niepożądane substancje zanieczyszczające zbiorniki wodne, może to wpływać na życie w wodzie, ponieważ zwierzęta i rośliny nie są w stanie żyć, ponieważ stale otrzymują szkodliwe dla nich substancje. Zła jakość wody może również zmniejszyć ilość tlenu i składników odżywczych, które wspierają życie zwierząt wodnych i roślin.

Zmiana temperatury wody może również stanowić zagrożenie, ponieważ istnieją zwierzęta wodne i rośliny wrażliwe na zmiany temperatury wody.

Tymczasem dla ludzi inne skutki zanieczyszczenia wody mogą mieć postać powodzi, erozji, braku źródeł wody, osunięć ziemi i strat dla rybaków, hodowców warzyw i ludzi mieszkających w pobliżu brzegów rzek.

Zapobieganie

Jednym ze sposobów zapobiegania wyczerpywaniu się wody jest recykling nietoksycznych ścieków do różnych zastosowań, takich jak czyszczenie i nawadnianie w rolnictwie. Możemy również ograniczyć zużycie świeżej wody i zbierać wodę deszczową. Jeśli dojdzie do wycieku z rury wodnej, należy ją natychmiast naprawić, aby nie marnować świeżej wody.

Najnowsze posty

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found