Podsumowanie wiadomości i informacji w reklamach

"Chodź, przestrzegaj znaków drogowych!" Jak myślisz, jakie wnioski możesz wyciągnąć z przesłania zawartego w reklamie usług publicznych? W tej reklamie usług publicznych informacje zawarte w reklamie mają na celu zachęcenie kierowców do przestrzegania znaków drogowych, minimalizując w ten sposób ryzyko wypadków na autostradzie.

W poprzednim materiale wyjaśniono, że reklamy służą jako przypomnienia, które mogą sprawić, że ludzie zapamiętają reklamowane towary lub usługi lub dostarczą przekonujących informacji, aby czytelnicy lub słuchacze podążali za życzeniami autora. Jak więc możemy zakończyć przekaz i informacje zawarte w reklamie? Zobaczmy wyjaśnienie, chodźmy!

Sam cel reklamy można pełniej zrozumieć na podstawie elementów jej powstania. Gdzie elementy tworzenia reklam są podzielone na 6, a mianowicie odbiorców, źródła, efekty, komunikaty, media, kontekst i informacje zwrotne.

  • Odbiorca to osoba lub grupa, która staje się celem obiektu reklamy. Na przykład reklama agencji korepetycji, oczywiście odbiorcami lub adresatami są uczniowie i rodzice uczniów
  • Źródło może obejmować sponsorów od reklamodawców, a także osoby lub firmy przejmujące inicjatywę.
  • Efekt to zmiany, które zachodzą u odbiorcy reklamy, zarówno w aspekcie postawy, zachowania, przyzwyczajeń, sposobu myślenia, jak i stylu życia. Przykładowo, po przeczytaniu przez kogoś reklamy o dobrej jeździe oczekiwanym efektem jest zmiana nastawienia, zachowania i przyzwyczajeń w postaci ciągłego noszenia kasku podczas jazdy, posiadania karty SIM i STNK oraz przestrzegania przepisów drogowych, przekaz reklamowy wpłynie na brak wypadku na autostradzie.

(Przeczytaj również: Jaka jest różnica między reklamami, sloganami i plakatami?)

  • Wiadomość to informacja, którą reklama chce przekazać obiektowi odbierającemu reklamę / społeczność w formie przekazu werbalnego lub niewerbalnego. Wiadomości reklamowe są przeznaczone nie tylko dla czytelników do korzystania z produktów lub usług reklamowych, ale mogą również zawierać przesłania moralne. Na przykład nie zaśmiecaj, aby nie spowodowało to powodzi lub gorączki denga.
  • Głoska bezdźwięczna jest zastosowanym środkiem, może mieć postać mediów elektronicznych, druku i innych środków. Obecnie telewizja i internet są najskuteczniejszymi nośnikami reklamy informującej o produkcie i usłudze, ponieważ te dwa elektroniczne media są używane przez prawie wszystkich odbiorców.
  • Sprzężenie zwrotne lub odpowiedź to reakcja odbiorcy wiadomości. Na przykład, kupując oferowany produkt lub przystępując do programu szczepień MR po uprzednim ogłoszeniu przez służby publiczne o znaczeniu szczepień.

Zakończenie celu reklamy

Schemat prezentacji i treści reklamowych jest bardzo zróżnicowany, który w tym kontekście dzieli się na 2 części, składające się z reklamy strategicznej i reklamy taktycznej. Reklama strategiczna ma na celu budowanie marki i pozytywnego wizerunku firmy, tak aby nazwa firmy była dobra w oczach opinii publicznej.

Tymczasem reklama taktyczna ma na celu zachęcenie konsumentów do natychmiastowego nawiązania kontaktu z określonymi markami. Podobnie jak zaproszenie do zakupu określonych produktów i robienia czegoś lub nie robienia czegoś.

Powtarzanie tekstu reklamy

Na zakończenie przekazu i informacji zawartych w reklamach można powtórzyć tekst reklamy w języku łatwo zrozumiałym zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Celem jest, aby czytelnicy i słuchacze mogli zrozumieć treść i przesłanie reklamy, a następnie zakończyć ją, aby mogli podejmować decyzje dotyczące informacji zawartych w reklamie.

W porównaniu z innymi tekstami reklama to tekst zwięzły, gęsty i pełen znaczenia. Jest to związane z wymaganą przestrzenią i kosztami, które trzeba ponieść. Im więcej miejsca potrzeba do oglądania, tym większy koszt. Dlatego należy liczyć się ze skutecznością słów w reklamach, dlatego należy unikać niepotrzebnych słów czy ilustracji, bo będzie to kosztować więcej.

Najnowsze posty